PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patofyziologie - PFYB105K
Anglický název: Pathophysiology
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
MUDr. Klára Staňková
Záměnnost : PFYB105
Je neslučitelnost pro: PFYB105
Je záměnnost pro: PFYB105
Anotace -
Studenti jsou seznamováni s patofyziologickými aspekty vzniku, rozvoje a průběhu nemoci na buněčné a subbuněčné úrovni, farmakoterapií u vybraných nemocí a specifickou terapií pohybovým režimem. Patologická fyziologie je významným oborem mezi základní fyziologií člověka a klinickými předměty u lékařsky, ale i nelékařsky specializovaných studentů. Jejím hlavním úkolem je pochopit souvislosti mezi příčinami vzniku nemocí a následným rozvojem chorob včetně diagnostických prognóz. Předmět je zaměřen na propojení teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti fyziologie člověka a ostatních klinických oborů.
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (13.11.2023)
Cíl předmětu -

Vybavit studenty základními znalostmi patofyziologie nemocí a zranění, což jim umožní navrhnout bezpečné a účinné cvičební programy, které uspokojí jednotlivce se specifickými zdravotními problémy.

Klíčové znalosti a dovednosti:

Patofyziologie buňky
Patofyziologie stárnutí
Patofyziologie maligních nádorů
Patofyziologie imunitního systému
Patofyziologie endokrinního systému
Patofyziologie základních kardiometabolických onemocnění
Patofyziologie muskuloskeletálního systému

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (13.11.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky na zápočet:
Účast na praktických cvičeních s jednou možnou a omluvenou absencí. Vypracování jednoho odborného referátu.

Požadavky na zkoušku:
Zkouška z fyziologie člověka. Zapsaný zápočet z Patofyziologie.
Písemný test - minimální získání 80 % bodů ze 100%.

Poslední úprava: Kohlíková Eva, doc. MUDr., CSc. (15.08.2023)
Literatura -

KOHLÍKOVÁ, Eva. Patofyziologie ve schématech. 2., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2171-5.
KOHLÍKOVÁ, Eva, a kol. Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie: všeobecná část. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0717-4.
NAIR, Muralitharan a Ian PEATE. Patofyziologie pro zdravotnické obory. Přeložila Hana POSPÍŠILOVÁ. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0229-7.
NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. Část I. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 9788024617114.
NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. Část II. Praha: Karolinu, 2009. ISBN: 9788024617121.
NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1688-9.
SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2. české vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3555-9.
VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2032-9.

Poslední úprava: Kohlíková Eva, doc. MUDr., CSc. (15.08.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Požadavky na zápočet:
Účast na praktických cvičeních s jednou možnou a omluvenou absencí. Vypracování jednoho odborného referátu.

Požadavky na zkoušku:
Zkouška z fyziologie člověka. Zapsaný zápočet z Patofyziologie.
Písemný test - minimální získání 80 % bodů ze 100%.

Poslední úprava: Kohlíková Eva, doc. MUDr., CSc. (15.08.2023)
Sylabus -

Přednášky:
1. Náplň oboru, co je nemoc, patofyziologie na buněčné úrovni.
2. Zánět, poruchy imunity.
3. Stres, adaptace.
4. Vybrané poruchy metabolismu.
5. Poruchy vnitřního prostředí.
6. Endokrinní choroby.
7. Patologická fyziologie kardiovaskulárního systému.
8. Patologická fyziologie dýchání.
9. Patologická fyziologie zažívacího ústrojí.
10. Patologická fyziologie vylučovacího systému.
11. Patologická fyziologie nervového systému.
12. Poruchy podpůrného systému (kosti).
13. Patofyziologie bolesti.
14. Patologická fyziologie svalových poruch.

Praktická cvičení:
1. Vyšetřovací metody v klinické praxi.
2. Biochemické nálezy, Glykemické křivky.
3. Poruchy gametogeneze. Těhotenské testy.
4. Patologické EKG.
5. Patologické nálezy plicních nemocí.
6. Chladový test.
7. EEG za patologických stavů.

Poslední úprava: Kohlíková Eva, doc. MUDr., CSc. (15.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK