PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Stres a jeho mechanismy - PFYB103NK
Anglický název: Stress and its Mechanisms
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: critical thinking, 4EU+ Flagship 1, 4EU+ Flagship 2, 4EU+ Flagship 3, 4EU+ Flagship 4
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Záměnnost : PFYB103N
Je neslučitelnost pro: PFYB103N
Je záměnnost pro: PFYB103N
Anotace -
Předmět má formou přednášek a seminářů seznámit studenty s biomedicínskými aspekty akutního a chronického stresu, stresovou reakcí, její funkčně metabolickou odezvou, i s etiopatogenezí různých psychosomatických onemocnění. Dále formou praktických cvičení se studenti seznámí s technikami a metodami zvládání streo situací a plánováním pracovního/studijního času s ohledem na work-life balance.
Poslední úprava: Jaklová Dytrtová Jana, doc. RNDr. PhDr. Ing., Ph.D. (26.10.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je

1) osvojení si teoretických poznatků z fyziologie stresu a jejich aplikace do
klinické praxe;

2) získání praktických dovedností na zvládání aktuního stresu a postupů prevence vzniku stresu.

Výstupy:

Získání teoretických znalostí týkajících se obecného adaptačního syndromu, akutní stresové reakce, chronického stresu, stresové adaptace, různých stresorů působících na tělo, hormonů týkajících se regulace stresu, vlivu na metabolismus a kognici.

Získání praktických copingových strategií, technik umožňujících zvládnout akutní stras a metod vedoucích k work-life balance.

Poslední úprava: Jaklová Dytrtová Jana, doc. RNDr. PhDr. Ing., Ph.D. (26.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Požadavky na zakončení předmětu:
80 % docházka, prezentace projektu na zadané téma

Poslední úprava: Jaklová Dytrtová Jana, doc. RNDr. PhDr. Ing., Ph.D. (01.04.2024)
Literatura -

ANISMAN, H. An introduction to stress and Health. London: Sage Publications Ltd, 2014, 458 s. ISBN 978-1-4462-7074-5

SAPOLSKY, R.M. Why zebras don’t get ulcers. Third Edition. New York: Henry Holt and Company, LLC, 2004, 540 s. ISBN 978-0-8050-7369-0

FINK G. Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior. Handbook of Stress Series, Volume 1. London: Adademic Press. 2016, 502 s. ISBN 978-0-1280-1137-9

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (20.10.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zakončení předmětu:
80 % docházka, prezentace projektu na vybrané téma

Poslední úprava: Jaklová Dytrtová Jana, doc. RNDr. PhDr. Ing., Ph.D. (13.11.2023)
Sylabus -

Témata přednášek a cvičení:

1. Stres - základní koncepty

2. Stresory

3. Zvládání stresu -základní koncepce

4. Stres a neurohormonální procesy

5. Stres, imunita a imunitní onemocnění

6. Stres a kardiometabolická onemocnění

7. Stres, deprese a úzkost

8. praktická cvičení pro zváldání stresu - pohyb a dech

9. praktická cvičení pro zvládání stresu - hlas a dech

10. návody pro work-life balance

Poslední úprava: Jaklová Dytrtová Jana, doc. RNDr. PhDr. Ing., Ph.D. (27.10.2023)
Studijní opory
online výuka - MS Teams

Kurz má oporu v Teams Class, přístupový kód je: 2g8c3sn. Zde se v průběhu kurzu ukládají potřebné materiály.

Kurz je založen na knize ANISMAN, H. An introduction to stress and Health. London: Sage Publications Ltd, 2014, 458 s. ISBN 978-1-4462-7074-5.

Zájemcům je možné doporučit další literaturu:

• SAPOLSKY, R.M. Why zebras don’t get ulcers. Third Edition. New York: Henry Holt and Company, LLC, 2004, 540 s. ISBN 978-0-8050-7369-0. Populárně naučná kniha napsaná respektovaným odborníkem.
• FINK G. Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior. Handbook of Stress Series, Volume 1. London: Academic Press. 2016, 502 s. ISBN 978-0-1280-1137-9: Základní učebnice pro zájemce o hlubší pochopení problematiky.

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (20.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK