PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - PFYB048
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: 60 / 52 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Klára Staňková
Vyučující: MUDr. Klára Staňková
Prerekvizity : PFYB030
Anotace -
Patologická fyziologie je významným přechodným oborem mezi základní fyziologií člověka a klinickými předměty nejen u lékařsky ale i nelékařsky specializovaných studentů. Jejím hlavním úkolem je pochopit souvislosti mezi příčinami vzniku nemocí a následným rozvojem chorob včetně diagnostických prognóz. Umožňuje vytvářet relativně kvalifikované závěry možného vývoje poruch a nemocí, mající specifický průběh i ve vztahu k farmakoterapii. Předmět je zaměřen na propojení teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti fyziologie člověka a ostatních klinických oborů.
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
Cíl předmětu -

Vybavit studenty základními znalostmi patofyziologie nemocí a zranění, což jim umožní navrhnout bezpečné a účinné cvičební programy, které uspokojí jednotlivce se specifickými zdravotními problémy.

Klíčové znalosti a dovednosti: 

  • Patofyziologie buňky
  • Patofyziologie stárnutí 
  • Patofyziologie maligních nádorů 
  • Patofyziologie imunitního systému 
  • Patofyziologie endokrinního systému 
  • Patofyziologie základních kardiometabolických onemocnění 
  • Patofyziologie muskuloskeletálního systému 
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (08.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK