PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická anatomie a fyziologie - PFYB012K
Anglický název: Patological anatomy a fyziology
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
MUDr. Klára Staňková
Vyučující: MUDr. Klára Staňková
Kategorizace předmětu: Sport > Předměty biomedicínského základu
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy patologické anatomie a patologické fyziologie, příčinami nemocí jednotlivých orgánových systémů, příznaky a morfologickými změnami buněk a orgánů včetně postižení jejich funkcí.
Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (10.11.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit se s principy poškození tkání a orgánů, příznaky a diagnostikou onemocnění.

Student rozumí odborné terminologii a umí ji používat.

Student umí popsat poruchy stavby buněk, tkání, orgánů a konkrétních systémů organismu.

Student se naučí chápat nemoc ve vztahu k lidskému organismu a chápe základní patofyziologické mechanismy.

Student umí definovat příčiny vzniku nemocí, vyjmenovat a posoudit význam působení rizikových faktorů.

Student umí popsat patologii jednotlivých orgánových systémů, typické příznaky, možnosti diagnostiky a léčby.

Poslední úprava: Kinkorová Ivana, Mgr., Ph.D. (15.12.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK