PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Péče státu a školní tělesná výchova v českých zemích a Československu - PDSK069
Anglický název: State Control and School Physical Education in the Czech Lands and Czechoslovakia
Zajišťuje: Kinantropologie (51-400100)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Anotace
Počátky státní podpory tělesné výchovy a sportu v II. pol. 19. století. Vztah státu k tělovýchově a sportu 1918-38. Postavení tělesné výchovy a sportu po roce 1948. Vývoj školní tělesné výchovy v českých zemích a Československu a její ovlivnění evropskými koncepcemi školní tělesné výchovy
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
Literatura

Waic, M. Organizační struktura a materiální podmínky československého sportu v období velké hospodářské krize 1929-1934. Acta Univ. Carol. Gymn., 1988, vol. 24, no. 1, s. 47-60.

Waic, M. Péče státních orgánů o tělesnou kulturu v období velké hospodářské krize 1929-1934. Acta Univ. Carol. Gymn., 1988, vol. 24, no. 2, s. 5-15.

Waic, M. Československá školní tělesná výchova v období hospodářské krize 1929-1934. Teor. Praxe těl. Vých., 1989, roč. 37, č. 1, s. 38-44.

Waic, M. The State Care of Physical Education and Sport in Czechoslovakia during the years 1918-1928. Acta Univ. Carol. Kinanthropolog., 1995, vol. 31, no. 1, s. 57-72.

Waic, M. School Physical Education in Czechoslovakia in the years 1918-1928. Acta Univ. Carol. Kinanthropolog., 1995, vol. 31, no. 2, s. 5-18.

WAIC, M. et al. In the Shadow of Totalitarism; Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989 Prague: Karolinum, 2014. 252 s. ISBN 978-80-246-2463-1.

UHLÍŘ, J. B., WAIC, M. Sokol proti totalitě 1938 - 1952. Praha: univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy, 2001. 175 s. ISBN 80-86317-11-0

WAIC, M. & ZWICKER, S.: Central and Eastern Europe In: Pope, S.W. & Nauright, J: Routledge Comapanion to Sports History, USA, Canada : Routledge, 2010, ISBN 978-0-415-77339. Kapitola 23, s. 391-404

STRACHOVÁ, Milena. Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 235 s. ISBN 978-80-210-6709-7.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (26.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK