PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atletické základy - PATL120
Anglický název: Basics of Athletics
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 120 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Mgr. Jan Feher
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Mgr. Dominika Krupková
PhDr. Pavlína Vostatková, Ph.D.
Neslučitelnost : PATL120K
Záměnnost : PATL120K
Je záměnnost pro: PATL120K
Anotace
Studenti se seznamují a osvojují si základní atletické dovednosti využívané v oblasti kondičního tréninku. Získávají teoretické znalosti z oblasti vedení atletického rozcvičení, metodicko-organizačních forem při základním atletickém výcviku a využití tréninkových prostředků a metod na rozvoj obecné kondice. Studenti jsou seznámeni se základními testy skokanské a vrhačské výbušnosti a obecné vytrvalosti.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
Cíl předmětu -

Student je kompetentní demonstrovat základní cvičení z běžecké, skokanské a vrhačské abecedy a znát modifikace (včetně testů).

Student rozumí technice běhu a dokáže analyzovat technické provedení jednotlivců.

Student umí diagnostikovat základní chyby a nedostatky ve cvičeních jednotlivých abeced a dokáže tyto nedostatky odstraňovat.

Student zná strukturu atletického rozcvičení a dokáže připravit po obsahové stránce atletickou rozcvičku.

Poslední úprava: Hojka Vladimír, Mgr., Ph.D. (22.09.2023)
Literatura

BACKLEY, S. AND J. POSPÍŠIL. Všeobecný kondiční trénink-Inspirace pro každého. In. Praha: CASRI, 2004.

JEBAVÝ, R., V. HOJKA AND A. KAPLAN Rozcvičení ve sportu. Edtion ed.: Grada, 2014. ISBN 8024745259.

RADIM, J. AND D. PETR Posilování s medicinbaly. Edtion ed.: Grada Publishing as, 2011. ISBN 8024774224.

SEAGRAVE, L., R. MOUCHBAHANI AND K. O'DONNELL Neuro-biomechanics of maximum velocity sprinting. New studies in athletics, 2009, 24(1), 19-29.

THOMPSON, P. Run! Jump! Throw!:| bthe Official IAAF Guide to Teaching Athletics. Edtion ed.: International Association of Athletics Federations, 2009.

THOMPSON, P. J. Introduction to coaching theory. Edtion ed.: International Amateur Athletic Federation, 1991. ISBN 1873574010.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
Požadavky ke zkoušce

Vytrvalostní běh na 3000 m pro muže v čase nejpomaleji 12:00.0 sec.

Vytrvalostní běh na 1500 m pro ženy v čase nejpomaleji 6:30.0 sec.

skok daleký z místa: muži: 220 cm ženy: 180 cm

odhod přes hlavu vpřed (autový hod) muži: 3 kg; 11 m ženy: 2kg; 10 m

Jedna povolená absence v rámci hodin a aktivní účast na hodinách.

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (09.10.2023)
Sylabus

Sylabus - cvičení:

1. Atletické rozcvičení, bezpečnost při atletickém výcviku.

2. Běžecká abeceda

3. Odrazová abeceda

4. Odhodová abeceda

5. Rozvoj obecné rychlosti, flexibility a koordinace

6. Rozvoj obecné vytrvalosti

7. Testování v atletice

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (17.12.2018)
Studijní opory

Kód do MS Teams: f89qc6g

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (09.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK