PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atletika I - PATL112K
Anglický název: Athletics I
Zajišťuje: Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě (51-300500)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: nutno dodat lékařské potvrzení
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Vostatková, Ph.D.
Záměnnost : PATL112
Je neslučitelnost pro: PATL112
Je záměnnost pro: PATL112
Anotace -
Předmět zahrnuje techniku a didaktiku atletických disciplín učiva pro základní školy. V předmětu se studující učí základům techniky potřebným pro demonstrování atletických disciplín a dále postupům, metodám a organizačním formám pro osvojování a zdokonalování atletických dovedností a pohybových schopností.
Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (28.01.2019)
Cíl předmětu -

Student je kompetentní demonstrovat základní průpravná cvičení i komplexní provedení disciplín: skok do dálky skok do výšky vrh koulí a hod míčkem. 

Student umí předvést jednotlivé cviky běžecké, skokanské a vrhačské abecedy 

Student zná pravidla uvedených disciplín a dokáže je aplikovat do podmínek závodu (dokáže danou disciplínu rozhodovat) 

Student zná strukturu atletického rozcvičení (včetně bezpečnosti při atletickém výcviku) a dokáže připravit po obsahové stránce atletickou rozcvičku. 

Student rozumí technice uvedených atletických disciplín a vysvětlí, co je cílem jednotlivých fází u všech disciplín. 

Student zná metodiku nácviku uvedených disciplín, umí přiřadit jednotlivá cvičení v jednotlivých krocích nácviku.  

Student je schopen diagnostikovat základní chyby v provedení uvedených disciplín a navrhnout způsob jejich odstranění. 

Poslední úprava: Vostatková Pavlína, PhDr., Ph.D. (04.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK