PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biomechanika sportu - PABA060N
Anglický název: Biomechanics of sport
Zajišťuje: Katedra biomedicínského základu v kinantropologii (51-300200)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Je neslučitelnost pro: PABA067N
Je záměnnost pro: PABA067N
Anotace -
Témata týkající se biomechanických charakteristik sportovního pohybu, biomechanická diagnostika a hodnocení sportovní výkonnosti, principy analýzy sportovní techniky. Extrémní namáhání tkání, orgánů, orgánových struktur a pohybového aparátu jako celku. Úrazy, jejich prevence, projektivní pomůcky jako ochrana před úrazem. analyticko-syntetický přístup, doporučení , jak eliminovat důsledky extrémního zatížení např. v tréninku. Výuka probíhá blokově dle dohody s vyučujícím. Návaznosti: podmínkou je předchozí získání kreditu z povinného předmětu Biomechanika nebo Základy biofyziky a biomechaniky
Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (16.09.2020)
Cíl předmětu -

Studenti by měli získat základní přehled týkající se biomechanické charakteristiky sportovního pohybu, biomechanické diagnostiky a hodnocení sportovní výkonnosti, principů analýzy sportovní techniky.

Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (16.09.2020)
Literatura

Katedra anatomie a biomechaniky:

Povinná:

PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ a Jozef BALÁŽ. Biomechanické metody ve sportu . Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 124 s. 1. ISBN 978-80-210-6861-2.

Jandačka, Vladimír: Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení. Ostravská univerzita, 2014, ISBN 9788073689445

Doporučená:

elektronické skriptum Patobiomechanika a patokineziologie. [skriptum online].URL: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1290.html

Effects of a high-intensity swim test on kinematic parameters in high-level Athletes. Yannick A. Aujouannet, Marco Bonifazi, Frédérique Hintzy, Nicolas Vuillerme, and Annie H. Rouard. Applied Physiology Nutrition and Metabolism 31(2):150-8, DOI: 10.1139/h05-012 https://www.researchgate.net/publication/7176067_Effects_of_a_high-intensity_swim_test_on_kinematic_parameters_in_high-level_athletes

Kinematics of the shoulder joint in tennis players. A.Lädermanna,b,∗, S. Chaguéc, F.C. Kolod, C. Charbonnierc, Journal of Science and Medicine in Sport 19(1):56-63, January 2016. https://www.researchgate.net/publication/269112453_Kinematics_of_the_Shoulder_Joint_in_Tennis_Players

Poslední úprava: Jelen Karel, doc. PaedDr., CSc. (26.06.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet a zkoušku:

  • Po konzultaci s přednášejícím - přijatá a obhájená esej.

Poslední úprava: Jelen Karel, doc. PaedDr., CSc. (26.06.2019)
Sylabus

Přednášky:

1. Biomechanické charakteristiky sportovního pohybu

2. Interakce člověk - sportovní nářadí, náčiní - okolí

3. Analýza sportovního pohybu

4. Diagnostické metody v biomechanice sportů

5. Principy hodnocení sportovního výkonu

6. Zpětná vazba v tréninku sportovního pohybu

7. Úrazy a tolerance k pohybové zátěži

8. Zvyšování sportovního výkonu

9. Prevence a ochrana pohybového ústrojí člověka při sportovním pohybu

10. Výzkum a jeho aplikace v oblasti biomechaniky sportů

11. Sportinženýring

12. Individuální tematika - sport a jeho problémy z hlediska biomechaniky sportu - podle požadavků studenta

Poslední úprava: Tlapáková Eva, PhDr., CSc. (31.01.2011)
Studijní opory -

Přednášky budou probíhat pomocí MS TEAMS, studentům budou k dispozici prezentace v programu PowerPoint.

Poslední úprava: Lopot František, Ing., Ph.D. (16.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK