PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kondiční příprava ve sportu II - OPNT4T106C
Anglický název: Fitness training in sports
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (22.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi stimulace pohybových schopností nejen gymnastickými prostředky. Gymnastická příprava v různých druzích sportu. Stimulace pohybových schopností a dovedností pomocí nejen gymnastickými prostředky. Technika pohybových dovedností převážně protahovacího a posilovacího charakteru. Věkové zákonitosti a zdravotní aspekty ve vztahu k plánování a řízení cvičebního procesu. Diagnostika pohybového aparátu, celostní přístup. Využití kruhového tréninku. Kruhový trénink ve školní tělesné výchově. Zápočtovým požadavkem je písemná příprava gymnastické průpravy pro vybraný sport a věkovou kategorii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.01.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi stimulace pohybových schopností nejen gymnastickými prostředky.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.02.2022)

Přímá výuka: 24 hodin

Příprava na cvičení: 30 hodin

Samostudium: 30 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (09.09.2019)

DOSTÁLOVÁ, I., MIKOÁNKOVÁ, L. Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex, 2005.

DOSTÁLOVÁ, I. GAUL ALÁČOVÁ, P. Vyšetřování svalového aparátu. Olomouc: Hanex, 2006.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastické posilování, Praha: UK FTVS, 2014.

PETR, M., ŠŤASTNÝ, P. Funkční silový trénink. Praha: UK FTVS, 2012.

STACKEOVÁ, D. Fitness programy. Teorie a praxe. Metodika cvičení ve fitness centrech. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-541-3

TLAPÁK, P. Tvarování těla. Praha: ARSCI, 2003.

KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha : Grada Publishing, 2006, 112 s. ISBN 80-247-1636-4.

KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha : Grada Publishing, 2004, 192 s. ISBN 80-247-1006-4

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.01.2022)

1.     diagnostika pohybového aparátu, celostní přístup

2.     teorie – pohybové schopnosti a jejich stimulace

3.     protahování – testy, výběr cvičení pro jednotlivé svalové partie

4.     posilovací programy – testy, výběr cvičení

5.     kruhový trénink

6.     vytrvalostní schopnosti - diagnostika, výběr cvičení, metody rozvoje

7.     gymnastická příprava pro různé druhy sportů 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (25.01.2022)

Aktivní účast na výuce 75%.

Písemná příprava gymnastické průpravy pro vybraný sport a věkovou kategorii.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK