PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lezení na umělé stěně - OPNT4T101C
Anglický název: Basic principles of training of climbing on an artificial wall
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: Bc. Michael Kupilík
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (22.09.2019)
Seznámení se specifikou lezení na umělé stěně. Základními tématy jsou: bezpečnost lezení na umělých stěnách, biomechanické zákonitosti, technika lezeckého pohybu, horolezecké uzly, navazování na lano, jistící prostředky, teorie a praxe jištění, lezení a jištění v lezecké dvojici (s připraveným horním jištěním), reakce na povely, spouštění, trénink lezecké techniky, nácvik jištění pomocí různých jistících pomůcek, lezení různě obtížných cest, bouldering, soutěže. Možnosti využití lezení pro různé věkové i výkonnostní kategorie cvičenců. Předmět je zakončen ověřením základní úrovně pohybových dovedností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (02.02.2022)

Bezpečný pohyb na lezecké stěně, dokonalé ovládání jištění druholezce i prvolezce.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka: 24 hodin

Samostudium: 20 hodin

Vlastní trénink: 25 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.09.2019)

LOUKA, O., HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J. Základy lezení na umělé stěně, Ústí nad Labem: KTV PF UJEP, 2004

VOMÁČKO, L., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělé stěně. 2.vyd. Praha: Grada, 2008. 130 s.

BALÁŠ, J., STREJCOVÁ, B., VOMÁČKO, L. Lezeme a šplháme: 68 her a cvičení na stěně a na nářadí. Praha: Grada, 2008. 120 s.

VOMÁČKO, L. Sportovní lezení a jeho místo v horolezeckých disciplínách. In TILINGER, P., RYCHTECKÝ, A., PERIČ,T., (editoři). Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference- Praha 1.-4. února 2001. 1.vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001, díl 1., s. 216-222.

VOMÁČKO, S., BALÁŠ, J. Zásady bezpečnosti lezení na umělých stěnách. Metodický poster. Praha: FTVS UK, 2006.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (02.02.2022)

Základy bezpečnosti


Základy uzlování, práce se úvazky

Lezení v pozici druholezce, jištění

Lezení v pozici prvolezce, jištění

Bouldrování

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (02.02.2022)

Praktické předvedení získaného umu v oblasti lezeckých dovedností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK