PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava a odevzdání diplomové práce (tělesná výchova) - OPNT4T042A
Anglický název: Preparation and submission of a diploma thesis
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je věnován individuální práci vedoucího semináře se studenty. Po odevzdání diplomové práce a vložení do SISu se předmět označí za splněný. Předmět zapisuje do indexu vedoucí práce.
Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (04.09.2019)
Cíl předmětu

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování dosud nezkoumaného tématu.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (04.09.2019)
Deskriptory
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 0 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 25 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 3 hodiny
Poslední úprava: Jandová Soňa, prof. PhDr., Ph.D. (08.09.2022)
Literatura

Dle tématu bakalářské práce.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (04.09.2019)
Metody výuky

Individuální práce studenta s vedoucím bakalářské práce.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (04.09.2019)
Sylabus

Poté, co student zvolil téma své práce a získal základní přehled o pramenech a literatuře, je veden k vlastnímu zpracování tématu. Podle povahy diplomové práce se volí metodika přístupu k pramenům a literatuře. Vytváří se základní rozvržení práce a provázaná struktura jejích jednotlivých částí. V dalším průběhu práce se struktura připravovaného díla, stejně jako okruh sledovaných otázek, přizpůsobují dosaženému stavu výzkumu.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (04.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK