PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pohybové hry a cvičení v přírodě (Oudoor motion games and exercises) - OPNT4T041A
Anglický název: Outdoor motion Games and Exercises
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: Bc. Michael Kupilík
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (26.04.2020)
Předmět, který je vyučován v angličtině, seznamuje s aplikací tělovýchovných cvičení v přírodním prostředí především prostřednictvím her. „Tělocvična v přírodě“. Ukazuje možnosti a zásady tělesných cvičení v přírodě v interakci s rozvojem kognitivním, emočním a sociálním. Mezi základní témata patří klasifikace her a cvičení v přírodě, zásady pobytu a pohybu v přírodě, bezpečnostní pravidla a úrazová prevence, využití terénu a přírodních překážek, pomůcky pro hry a cvičení v přírodě, obsah a formy cvičebních jednotek, zásobník cviků a her. Metodika vedení skupiny. Zápočet předpokládá přípravu na výuku her či cvičení v přírodě.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Cílem předmětu je ukázat studentů možnosti zařazení pohybových her a cvičení v přírodě nejen v hodinách tělesné výchovy.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 25 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (26.04.2020)

BRANDES, D., PHILLIPS, H. Gamester Handbook: 140 Games for Teachers and Group Leaders. 14. vyd. Cheltenham: Stanley Thornes, 1990.

DARST, P. W., ARMSTRONG, G. P. Outdoor Adventure Activities for School and Recreation Programs. Mineapolis: Burgesss Publ. 1980.

SIMSON, B. Initiative games: A Sourcebook of Initiative Games Explained and Illustrated. Boulder: COBS, 1977.

KAPLAN, A. a kol., Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2010

KIRCHNER, J. HNÍZDIL, J., LOUKA, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada, 2005

NEUMANN, J. a kol. Turistika s sporty v přírodě. Praha: Portál,2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9 

PETTY, G. : Moderní vyučování. Praha: Portál, 2002.

HRABINEC, J. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2   

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

1.     Význam cvičení a her v přírodě.

2.     Zásady pobytu a pohybu v přírodě.

3.     Bezpečnostní pravidla a úrazová prevence.

4.     Využití terénu a přírodních překážek.

5.     Pomůcky pro hry a cvičení v přírodě.

6.     Klasifikace her a cvičení v přírodě.

7.     Obsah a formy cvičebních jednotek.

8.     Zásobník cviků a her.

9.     Metodika vedení skupiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Aktivní účast při výuce, příprava a organizace her a cvičení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK