PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Netradiční sportovní hry - OPNT4T032B
Anglický název: Unconventional Sports games
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Vyučující: Bc. Jakub Wágner
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)
Seznámení s méně známými druhy sportovních her. Osvojení si pravidel netradičních sportovních her, např. futsalu, nohejbalu, korfbalu, frisbee, lacrosu, badmintonu, Czech bumbácballu, zvládnutí techniky a taktiky herních činností jednotlivce, herních kombinací a elementárních herních systémů těchto sportovních her. Možnosti zařazení těchto her do školní i mimoškolní tělesné výchovy ve vztahu k věkovým a výkonnostním kritériím. Bezpečnost při výuce netradičních sportovních her a kompenzace zátěže. Udělení zápočtu znamená zvládnutí znalostního testu z pravidel vybraných netradičních sportovních her a dovednostních testů z herních činností jednotlivce a herních kombinací.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)

Seznámení se s méně známými druhy sportovních her, kterých je možno využít ve školní i mimoškolní TV.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka: 12 hodin

Samostatná příprava: 18 hodin

Studium pravidel: 20 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (22.09.2019)

HRABINEC, J. A KOL. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3625-2

PAVLÍK, V. Nohejbal. Praha: Grada, 2010

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha: Grada, 2004

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada, 2005

MENDREK, T. Badminton. Praha: Grada, 2007

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (09.09.2023)

1.       Pravidla netradičních sportovních her, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a systémy. Možnosti zařazení her do školní tělesné výchovy. Materiální a prostorové zabezpečení výuky netradičních sportovních her.

2.       Bezpečnost při výuce netradičních sportovních her a kompenzace zátěže. Prevence úrazů.

3.       Futsal

4.       Nohejbal

5.       Korfbal

6.       Frisbee

7.       Lacros

8.       Badminton

9.       Czech bumbácball

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Znalostní test z pravidel vybraných netradičních sportovních her. Dovednostní testy z herních činností jednotlivce a herních kombinací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK