PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika ZTV a aplikované pohybové aktivity - OPNT4T032A
Anglický název: Didactics of health physical education and applied physical activity
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 20 / 20 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Jana Hájková
PaedDr. Ladislav Pokorný
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace -
Pojetí předmětu Zdravotní tělesná výchova v systému RVP. Didaktické aspekty zdravotní tělesné výchovy u jednotlivých druhů oslabení. Propojení preventivních cvičení zdravotní tělesné výchovy do běžných hodin tělesné výchovy. Využití netradiční sportovních a pohybových her ve výuce zdravotní tělesné výchovy. Metodické výstupy studentů.
Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (09.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktikou zdravotní tělesné výchovy na 2. 3. stupni škol. Aplikace principů zdravotní tělesné výchovy v jednotlivých kategoriích oslabení. Zařazení netradičních sportovních a pohybových her do zdravotní tělesné výchovy.

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (09.09.2023)
Deskriptory

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (09.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:

HRABINEC, J. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2  

STRNAD, P., PRAJEROVÁ, K. (2022) Zdravotní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 228 str., 1. vydání. ISBN: 978-80-246-5340-2

https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/index.html

Doporučená literatura.

HOŠKOVÁ, B. (2003) Kompenzace pohybem. Praha: Olympia, 60 s. ISBN 80-7033-787-7

HOŠKOVÁ, B. a kol. (2014) Vademecum – Zdravotní tělesná výchova. E-kniha. Praha: Karolinum. ISBN 78-80-246-2650-5

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. (1997) Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada, 240 s. ISBN 80-7169-384-7

LEVITOVÁ, A., HOŠKOVÁ, B. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2015.

MULLER, D., HERTZER, K. (2018). Trénink fascií. Praha: ANAG. 191 s. ISBN 978-80-7554-180-2

 

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (09.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Písemný test bude obsahovat otázky, které se týkají didaktiky ZTV a možnosti zařazení pohybových a sportovních her do hodin ZTV. Student má 3 pokusy písemného testu.

Okruhy otázek:

 1. Hodnocení držení těla, chůze a klenby nožní.
 2. Funkční diagnostika podpůrně pohybového aparátu (vyšetření svalového zkrácení a oslabení základních svalových skupin).
 3. Posturální vady.
 4. Oslabení dolní končetiny.
 5. Vyrovnávací cvičení.
 6. Oslabení kardiovaskulárního aparátu.
 7. Oslabení respiračního aparátu.
 8. Metabolická oslabení.
 9. Neuropsychická oslabení.
 10. Smyslová oslabení.
 11. Gynekologická oslabení.
 12. Cvičení starších osob.
 13. Věková specifika.
 14. Didaktické aspekty u jednotlivých druhů oslabení (zásady, metody, didaktické styly, organizační formy).
 15. Doporučená cvičení a nevhodné aktivity u jednotlivých druhů oslabení.
 16. Využití tradičního i netradičního náčiní a nářadí v hodinách ZTV.
 17. Možnosti využití pohybových a sportovních her v hodinách ZTV.
Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (09.09.2023)
Sylabus

Teorie

Zdravotní tělesná výchova v rámci RVP. Využití prostředků zdravotní tělesné výchovy v prevenci v hodinách tělesné výchovy. Jednotlivé druhy oslabení: oslabení pohybového aparátu, kardiovaskulárního aparátu, oslabení respirační, metabolická, neuropsychická, smyslová.

Praxe

 1. Didaktické aspekty zdravotní tělesné výchovy.
 2. Zásady pro výběr pohybových prostředků a metod vzhledem k věkové kategorii žáků a druhu oslabení.
 3. Diagnostika držení těla.
 4. Funkční diagnostika pohybového systému.
 5. Cvičení při oslabení posturálního systému a dolních končetin.
 6. Cvičení při oslabení kardiovaskulárního aparátu.
 7. Cvičení při respiračním oslabení.
 8. Cvičení při metabolickém oslabení.
 9. Cvičení při neuropsychickém oslabení.
 10. Cvičení při smyslovém oslabení.
 11. Cvičení při gynekologkých oslabení.
 12. Cvičení starších osob.
 13. Pohybové hry a jejich využití v hodinách Zdravotní tělesné výchovy.
 14. Netradiční sportovní hry a jejich využití v rámci zdravotní tělesné výchovy.
 15. Metodické výstupy studentů, reflexe.
Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (09.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast 75%.

Metodický výstup.

Písemný test z problematiky didaktiky ZTV.

Poslední úprava: Hájková Jana, PaedDr. (09.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK