PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe TV s reflexí - Outdoorové aktivity - OPNT4T013A
Anglický název: Practice of PE - Outdoor activities
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (11.10.2023)
Praxe je zaměřena na tělovýchovné outdoorové aktivity. Praxe studentům umožňuje získat dovednosti v prostředí, ve kterém se budou moci po absolutoriu magisterského studia uplatnit nejen v rámci výuky TV, ale také na pozici lektorů zájmového vzdělávání dětí. Cílem tohoto předmětu je podpořit zájem studentů o mimoškolní pedagogickou práci a motivovat je k dalšímu vzdělávání.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (14.09.2023)

Přímá výuka: 12 hodin

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 1 hodina
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe: 2 hodiny
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (11.10.2023)

          BALÁŠ, J., STREJCOVÁ, B., VOMÁČKO, L. Lezeme a šplháme - 68 her a cvičení na stěně a na nářadí. Praha: Grada, 2008.

          BOMPA, O.T., Carrera, O.T. Periodization, Theory and Methodology of Training. Champaign: Human Kinetics, 1999.

          BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: Univerzita Karlova, 1990.

          BUSTA, J. BÍLÝ, M., SUCHÝ, J. Kondiční a somatické předpoklady ve vodním slalomu, Praha: Karolinum, 2021.

          DICK, F.W. Sports training principles, London: AC Blafl, 2002.

          DIEŠKA, I. a kol. Horolezectvo - encklopedie. Bratislava: Šport, 1989.

          DOVALIL, J. a kol.  Výkon a trénink a ve sportu. Praha: Olympia, 2012.

          DOVALIL, J., CHOUTKA, M., SVOBODA, B., RYCHTECKÝ, A., HAVLÍČKOVÁ, L., PERIČ, T., SUCHÝ, J. Lexikon sportovního tréninku, Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1404-5.

          ELIOT, B. a kol. Training in Sport. Applying Sport. S'cience. Chichester: John Willey, 1998.

          FLEMR, L., DRAGOUNOVÁ, Z., KOTLÍK, K., PEŘINOVÁ, R., SUCHÝ, J., TILINGER, P. Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu, Praha: Karolinum, 2021.

          FORAN, B. High-perfomance sports conditioning. Auckland: Human Kinetics, 2001.

          GRASGRUBER, P., CACEK, J. Sportovní geny. Brno: Computer Press, 2008.

          GROSSER, M., STARISCHKA, S. Das neue Konditionstraining für alle Sportarten. München: BLV Verlag, 1998.

          HOCHMANN, A., LAMES, M., LETZELTER, M. Úvod do sportovního tréninku. Prostějov: Sdružení sport a věda, 2010.

          HOLZ, D. Trainingstagebuch. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1998.

          HOTTENROTT, K. Ausdauertraining. Lüneberg: Wehdmeier und Pulsch Verlag, 1994.

          JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007.

          JANSSEN, J.G.J.M. Lactate threshold training. Champagne: Human Kinetics, 2001

          KAMPMILLER, T. a kol. Teória športu a didaktika športového tréningu, Bratislava: UK FTVŠ, 2012.

          KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J. Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada 2004.

          KREIDER, B. R. a kol. Overtraining in Sport. Auckland: Human Kinetics, 1997.

          KRIŠTOFIČ, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006, ISBN 80-247-1636-4.

          KURZ, T. Science of Sports Training. Island: Pond Stadion, 2001.

          LOUKA, O., HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J. Základy lezení na umělé stěně, Ústí nad Labem: KTV PF UJEP, 2004

          MANGI, R. a kol. Sports Fitness and Training. New York: Pantheon books, 1987.

          MARTIN, D. a kol. Handbuch Trainingslehre, Schondorf: Verlag Karl Hofmann, např.: 1993.

          MĚKOTA, K., NOVOSAD, J.: Motorické schopnosti, Olomouc: UP FTK, 2005.

          NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., BERBALK, S. Optimiertes Ausdauertraining. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1998. (př. anglická verze: Sucessful Endurance Training, 2000).

          NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Alles unter kontrolle, Ausdauertraining. Aachen: Meyer & Meyer, 1992.

          NEUMANN, G., PFÜTZNER, A., HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou, Praha: Grada, 2005.

          NEUMANN, J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999.

          PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 229. ISBN 80-7178-295-5.

          PECHA, J., DOVALIL, J. SUCHÝ, J. Význam soutěžní úspěšnosti ve výkonnostním vývoji tenistů, Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3380-0.

          PERIČ, T. K možnostem identifikace struktury sportovní talentovanosti, Praha: Karolinum. 2008

          PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink, Praha: Grada, 2010.

          PERIČ, T., SUCHÝ, J. a kol. Identifikace sportovních talentů, Praha: Karolinum, 2010.

          PROCHÁZKA, V. Horolezectví. Praha: Olympia, 1990.

          SHEPHARD, R., ÅSTRAND, P. Endurance in Sport. Oxford: Blakwell Scientific Publications, 1992.

          SCHNABEL, B. a kol. Trainingswissenschaft. Berlin: Sportverlag 1997.

          SLEAMAKER, R. Systematisches Leistungstraining, Schritte zum Erfolg. Aachen: Meyer & Meyer, 1996.

          STARISCHKA, S., GROSSER, M. Das neue Konditions-training. München: BLV, 1998.

          SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, Praha: Karolinum, 2012, ISBN: 978-246-2016-9.

          TILINGER, P. Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu. Praha: Karolinum, 2004.

          VOMÁČKO, L., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělé stěně. 2.vyd. Praha: Grada, 2008. 130 s.

          VOMÁČKO, S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada, 2003.

          WEINECK, J. Optimales Training. Baligen: Perimed - spitta, 1994.

          WILMORE, J., COSTILL, D., KENNEY, W.  Physiology of Sport and Exercise. Auckland: Human Kinetics, 2004.

          ZATSIOROVSKI, V. M. Krafttraining Praxis und Wissenschaft. Aachen: Meyer & Meyer Verlag, 1995.

          ZATSIOROVSKI, V. M. Science and Practice of Strenght Training. Auckland: Human Kinetics, 1995.

          ZINTL, F. Ausdauer Training. München: BLV Verlag, 1994.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (11.10.2023)

Úvodní seminář

Praxe

Závěrečný reflektinví seminář

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. (11.10.2023)

100% účast

Vedení tréninkové procesu, zpracování příprav, reflexe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK