PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychoterapeutické směry a jejich využití v praxi - OPNP3Q423B
Anglický název: Psychotherapeutic Schools and Their Use in Practice
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Gabriela Dymešová
Vyučující: Mgr. Gabriela Dymešová
Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Gabriela Dymešová (15.09.2023)
Předmět navazuje na povinný kurz Základy psychoterapie a rozšiřuje jej o detailnější poznání teorie a praxe jednotlivých psychoterapeutických směrů etablovaných v České republice. Studenti by se po absolvování kurzu měli v psychoterapeutických směrech lépe orientovat, znát základní teoretická východiska a jejich vzájemné provázanosti a odlišnosti. Praktické ukázky a techniky by jim měly teorii více přiblížit a zároveň se budou moci seznámit se zástupci jednotlivých směrů, kteří své přístupy v praxi používají. Cílem kurzu je, aby se studenti mohli po absolvování VŠ studia kvalifikovaněji rozhodovat, zda budou pro svoji praxi volit psychoterapii a případně, který směr je oslovuje. Témata: 1. Úvod 2. Psychoanalýza 3. Psychodynamická psychoterapie 4. Psychoterapie zaměřená na klienta (C.Rogers a pokračovatelé) 5. Logoterapie 6. Gestalt terapie 7. Kognitivně-behaviorální psychoterapie 8. Systemická psychoterapie 9. Rodinná psychoterapie 10. Psychoterapie zaměřená na práci s tělem (Biosyntéza, Pesso Boyden ..) 11. Integrativní psychoterapie 12. Ukončení: diskuze se studenty Literatura: Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Prochaska, J. O.; Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada Vybíral, Z.; Roubal, J. (eds.) (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál Castonguay, B. (2006): Principles of therapeutic change that works. Oxford: Oxford University Press Evans, G (2005): Úvod do integrativní psychoterapie. Praha: Triton McWilliams, N. (2015). Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál Norcross, J. C. (2011): Psychotherapy relationships that work: Evidence-based responsivness. Oxford: Oxford University Press Sanders, P. (Ed.). (2012). The Tribes of the Person-Centred Nation: An Introduction to the Schools of Therapy Related to the Person-Centred Approach. Ross-on-Wye: PCCS Books Podmínky zakončení předmětu Kurz je zakončen vypracováním práce vycházející z literatury (open-textbook zkouška). Sledována bude docházka a aktivní účast při seminářích.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)
Celková časová zátěž studenta 80,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z
   
Přímá výuka 24
Přednášky: 0
Cvičení: 24
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 8 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK