PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k přípravě diplomové práce (základy společenských věd) - OPNO4O043A
Anglický název: Seminar for preparation of a diploma thesis
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPNO4O042A
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ___Seminář k přípravě diplomové práce (ZSV)1 LS 23-24.docx doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Anotace
Předmět je věnován seznámení studentů s postupem zadání a způsobem zpracování diplomové práce. Vyučující postupně představí, jaké tematické okruhy nabízí pro vedení diplomových prací. Studující si v průběhu semestru zvolí (cvičné či reálné) téma své diplomové práce, formuluje její cíle a vypracuje její popis – tj. zadání DP. Jeho součástí bude základní přehled o pramenech a literatuře, zvolená metodika přístupu, základní rozvržení práce a provázaná struktura jednotlivých částí.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (23.02.2022)
Cíl předmětu

Cílem semináře je připravit studenta pro samostatné a nezávislé zpracování tématu DP.

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (25.01.2023)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

15 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (23.02.2022)
Literatura

Literatura bude doporučena během předmětu.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (21.02.2022)
Metody výuky

Seminář. Diskuze s několika vyučujícími z KOVF nad možnými tématy DP. Zvolené téma je cvičné. Téma se nemusí krýt s pozdějším tématem vlastní diplomové práce. 

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (25.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace: zápočet.

Podmínky k získání atestace:

  • docházka do výuky (maximálně 1 absence),
  • zformulování cíle diplomové práce a její rozšířený popis, tj. zadání DP (viz formulář v SISu u předmětu).

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

  • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
  • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou odbornou monografií,
  • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
  • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
  • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (03.03.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK