PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná kultura II - OPMN0V305B
Anglický název: Art of Renaissance and Baroque
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Umění renesance a baroka
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0V302B
Je prerekvizitou pro: OPMN0V310B, OPMN0V308B
Je záměnnost pro: OKMN0V228B
Anotace -
Výtvarná kultura 2- umění a lidské smysly. Zobrazení jako základ výtvarného umění. Renesance, baroko, 19. století – hlavním tématem kurzu je zkoumání úlohy smyslového vnímání v poznávání světa a změny pojetí jeho významu. Dobové proměny vztahu vizuálního vnímání a uměleckého díla, úloha iluze a cesty k jejímu vyvolání. Význam reflexe vlastní smyslové zkušenosti pro cílený rozvoj smyslové citlivosti žáků. Zobrazovací systémy, typy perspektivy. Zrakové vnímání ve vztahu k vnímání ostatními smysly. Interdisciplinární vztahy uměleckých oborů.
Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (06.10.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta 112,0

Odpovídající množství kreditů 3

Přidělené kredity 3

Zakončení Z

 

Přímá výuka

Přednášky: 0

Cvičení: 1

Praxe: 0

 

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky                                                  60 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 50 minut

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut

Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin

 

Plnění předmětu

Seminární práce  10 hodin

Příprava na zápočet 10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška 0,3 hodiny

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (30.10.2023)
Literatura

BERGER, J. Způsoby vidění, Praha: Labyrint, 2016.

BLÁHA, J., Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/1, Praha: TOGGA, 2012.

BLÁHA, J., Výtvarné umění a hudba. Tvar, prostor a čas I/2, Praha: TOGGA, 2013.

BLÁHA, J., Estetická výchova pro střední školy, 2. díl. Umění jako obraz doby. Praha: Scientia Medica, 2000.

VELÍŠEK, M. Dějiny citronu (aneb receptura na zátiší). Praha: PedF UK, 2017.

Doporučená literatura:

FRANCASTEL, P. Figura a místo. Praha: Odeon, 1984

GOMBRICH, E. H.; Příběh umění. Praha: Odeon, 1992.

 GOMBRICH, E. H.; Tajemství obrazu a jazyk umění. Brno: Barrister & Principal

 PIJOAN, J., Dějiny umění 6., 7., 8., 9. díl. Praha: Odeon, 1984, 1985, 1986.

 VELÍŠEK, M., PETŘÍČEK, M. Pohledy, které tvoří obrazy. Praha: PedF UK, 2012.

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (06.10.2023)
Sylabus

Přednášky:

1. Rehabilitace jevového světa a realistické tendence v umění od začátku 15. do poloviny 19. století – od

nizozemského realismu k baroknímu realismu a realismu 19. století.

2. Konfrontace malířského projevu Jana van Eycka, Caravaggia a holandských barokních realistů s důrazem na proměny pojetí realismu jako projevu doby.

3. Potřeba řádu a návraty k odkazu antiky – od rané renesance přes barokní klasicismus ke klasicismu přelomu 18.

a 19. století. Proměny vztahu k antice v renesanční a barokní architektuře.

4. Subjektiv. prožitek a expres. tendence v umění od vrchol. renesance a manýris. k radikál. baroku a romantismu.

5. Od Michelangela k Berninimu. Expresivní zobrazení v sochařství od vrcholné renesance k baroku. Socha v prostoru a prostor v soše.Z

6. Od El Greca přes Rubense k Delacroixovi a Daumierovi. Expresivní tendence v malířství od manýrismu do 19. století.

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (06.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Studenti si připraví interpretaci ke zvolenému obrazu z Prezentací ve formátu pdf a přednesou ji při zakončení předmětu.

Poslední úprava: Daniel Ladislav, prof. PhDr., Ph.D. (30.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK