PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz lyžování a her na sněhu - OPMN0T339B
Anglický název: Skiing course and games on the snow
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / 22 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Neslučitelnost : OPMN0T205B
Je záměnnost pro: OKMN0T262B
Anotace -
Kurz lyžování a her na sněhu je zaměřen na osvojení si základních lyžařských dovedností na sjezdových i běžeckých lyžích v rámci všeobecné a specializované lyžařské průpravy. Metodický postup výuky je veden herní a zábavnou formou s využitím her, soutěží a aktivit na lyžích, doplněn o hry na sněhu a se sněhem. Součástí kurzu je také teorie s lyžařskou tématikou. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je osvojit si základní lyžařské dovednosti na sjezdových i běžeckých lyžích a získat zásobník cvičení, her a aktivit na lyžích. 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 2 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

přímá výuka: 25 hodin praxe + 5 hodin teorie

příprava na zápočet: 10 hodin

příprava na metodický výstup: 5 hodin

samostudium a zdokonalování: 15 hodin

 

Student se účastní 5 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku pohybových dovedností na lyžích a samostudiu teorie. Před kurzem doporučujeme prostudování povinné literatury.

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literatura

Povinná literatura

Brtník, J., & Neuman, J. (2008). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Dvořáková, H., & Engelthalerová Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: FTVS UK.  Dostupné z: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Dostupné z: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani 

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Nosek, M. (2008). Sjezdové lyžování dětí a mládeže. Ústí nad Labem: PedF UJEP. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/

Doporučená literatura

Mazal, F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (27.08.2023)
Sylabus

Teorie:

 1. Bezpečnost na horách a při lyžařském výcviku, první pomoc
 2. Základy teorie a didaktiky lyžování na sjezdových a běžeckých lyžích
 3. Lyžařská výzbroj a výstroj, základy lyžařské technologie, mazání lyží
 4. Zvláštnosti výuky lyžování dětí
 5. Organizace lyžařského výcviku

Praxe:

 1. Technika a metodika výuky lyžování na běžeckých a sjezdových lyžích 
 2. Hry na sněhu (na lyžích i bez lyží)
 3. Hry se sněhem
 4. Metodické výstupy
 5. Večerní hry a soutěže 
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu
 • Aktivní účast na kurzovní výuce v plném rozsahu
 • Splnění metodického výstupu na zadané téma
 • Splnění praktických požadavků na sjezdových lyžích (oblouky v pluhu s regulací rychlosti jízdy, jízda po spádnici v pluhu pozadu)
 • Splnění teoretických znalostí formou písemného testu
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK