Didaktika atletiky - OPMN0T338B
Anglický název: Didactics of Atletics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Neslučitelnost : OPMN0T205B
Prerekvizity : OPMN0T139A
Je záměnnost pro: OKMN0T261B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (29.04.2019)
Samostatné výstupy studentů při nácviku vybraných atletických dovedností, skladba vyučovací jednotky s atletickým zaměřením, pravidla atletiky a praktická organizace atletické soutěže. 1. Základy techniky běhu, atletická abeceda 2. Starty s využitím atletických pohybových her, vytrvalostní běh 3. Skok vysoký - odrazová průprava, nácvik hrubé formy flopu 4. Skok daleký - odrazová průprava - víceskoky, skok vysokodaleký 5. Skok daleký, skoky z rozběhu, nácvik skrčného způsobu. 6. Nácvik hodu míčkem
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Syntetizovat dovednosti a znalosti získané během výuky atletiky.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka 24 hodin

Dovednostní příprava 10 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na klasifikovaný zápočet 10 hodin

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Dostál,E., Velebil,V. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Kaplan,A. Bartůněk,D. Neuman,J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.

Válková,H. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex, 1992.

Vindušková,J. Kaplan,A., Metelková,T. Atletika. Praha: Svoboda, 1998.

Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Uplatnění didaktických stylů, řešení didaktických situací, atletika v přírodě, jednotlivé atletické disciplíny z hlediska vhodných metodických přístupů, využití pohybových atletických her.

Vedení vyučovací jednotky tělesné výchovy s atletickou náplní.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Aktivní účast na cvičení. Vedení vyučovací jednotky s atletickým zaměřením dle předem daného tématu. Aktivní účast na rozhodování vybrané atletické soutěže.