PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika pohybových a sportovních her - OPMN0T337B
Anglický název: Didactics of motions and sports games
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 20 / 20 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Kuhnová
Neslučitelnost : OPMN0T205B
Prerekvizity : OPMN0T139A
Záměnnost : OKMN0T260B
Je záměnnost pro: OKMN0T260B
Anotace -
Pohybové hry a jejich využití ve výuce tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Využití pohybových her pro rozvoj pohybových schopností a dovedností pro sportovní hry.
Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Deskriptory -

Přímá výuka 24 hodin

Dovednostní příprava 10 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na klasifikovaný zápočet 10 hodin

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Literatura

Rubáš, K. Pohybové hry. Plzeň: PF ZČU 1997

Táborský, F. Sportovní hry. Praha: Grada, 2004

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Sylabus -

Pohybové hry rozvíjející rychlost, obratnost sílu a vytrvalost, lokomoční, manipulační a účelové pohybové hry, využití pohybových her pro nácvik pohybových dovedností ve sportovních hrách. Základy vybraných sportovních her využitelných na 1. stupni ZŠ.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Splnění praktických - dovednostních zápočtových požadavků stanovených vyučujícím na začátku semestru.

Poslední úprava: Dlouhý Martin, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK