PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika plavání, atletiky a dalších sportů - OPMN0T336B
Anglický název: Didactics of Swimming, Athletics and Other Sports
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Kleinerová
Neslučitelnost : OPMN0T205B
Prerekvizity : OPMN0T139A
Je záměnnost pro: OKMN0T259B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)
Předmět je zaměřen na didaktiku vybraných atletických disciplín, plaveckých způsobů a základů úpolů a úpolových her. Atletika - rozbor techniky vybraných atletických disciplín, pravidla, výběr disciplín pro soutěže dětí, jejich rozhodování a organizace, stavba atleticky zaměřené jednotky, využití atletických pohybových her. Plavání - zdokonalování individuální techniky plaveckých způsobů prsa, znak a kraul, didaktika jednotlivých plaveckých způsobů, startů a obrátek. Úpoly - získání základních dovedností a znalostí v rámci úpolů, osvojení základních metodicko-organizačních principů vedení hodin s úpolovou tématikou včetně zvýšeného akcentu na bezpečnost v těchto hodinách. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Cílem předmětu je zdokonalování individuální techniky a metodika nácviku vybraných atletických disciplín, plaveckých způsobů a úpolů.

 

 

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka: 36 hodin (12 hod bazén, 12 hod tělocvična, 12 hod atletický stadion)

Příprava na zápočet: 30 hodin

Samostudium: 24 hodin

 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Atletika:

Prukner, V., & Machová, I. (2012). Didaktika atletiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci

Pravidla atletiky 2014: pravidla IAAF ve znění příručky Competition Rules 2014-2015 doplněná o ustanovení, platná pouze pro soutěže na území České republiky. Velké Přílepy: Pro Český atletický svaz vydalo nakl. Olympia

Krištofič, J. (2006). Pohybová příprava dětí. Praha: Grada

Plavání:

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada Publishing

Čechovská, I., & MILER, T. (eds.) (2019).Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum 

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada Publishing

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Univerzita Karlova

Pokorná, J. (2007). Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád. 73, 5, s. 19-22

Úpoly:

Gore Guli, Z., Ďurech, M., & Vít, M. (2007) Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita.

Vít, M., & Regili, Z. (2010) Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu. Elportál, Brno, Masarykova univerzita 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Technika a metodika hodů, běhů, skoků

Atletické hry

Zdokonalování techniky plaveckých způsobů prsa, znak, kraul

Hry ve vodě

Metodika nácviku plaveckých způsobů prsa, znak, kraul

Technika a metodika startovního skoku a obrátek

Využití pomůcek v plavecké výuce

Úpolové hry

Průpravné úpoly

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (09.01.2024)

Atletika:

Aktivní účast na výuce

Vedení vyučovací jednotky s atletickým zaměřením dle předem zadaného tématu

Aktivní účast na rozhodování vybrané atletické soutěže

Plavání:

Aktivní účast na výuce

Zpracování metodického výstupu na zadané téma

Splnění plaveckých dovedností:

  • 50 m kraul, 50 m prsa, 50 m znak - správné technické provedení podle pravidel (včetně startovního skoku a obrátek)

Úpoly:

Aktivní účast na výuce

Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK