Kurz metodiky inline bruslení - OPMN0T333B
Anglický název: Inline Skating Methodology Course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [dny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (999)
letní:neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
PaedDr. Ladislav Pokorný
Neslučitelnost : OPMN0T205B
Je záměnnost pro: OKMN0T256B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz je zaměřen na seznámení se základní metodikou inline bruslení a bezpečností pohybu na inline bruslích a dále na osvojení si didaktických zásad organizace a řízení výuky na inline bruslích. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu je zvládnutí základních dovedností na inline bruslích.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 1 kreditem, celková časová zátěž studenta odpovídá 30 hodinám.

přímá výuka: 20 hodin 

příprava na zápočet: 5 hodin

samostudium a zdokonalování: 5 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literatura

Kuban, J., Kirchner, J., & Louka, O. (2006). Inline bruslení. Praha: Grada

Mišičková, L. (2009). Škola inline bruslení. Praha: Grada 

Procházka, J. (2010). Inline bruslení. Praha: Grada

Reichert, J., & Krejčíř, J. (2006). Jak dokonale zvládnout inline bruslení. Praha: Grada

Thor, O. (2019). Inline bruslení. Praha: Grada

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Bezpečnostní zásady při výuce na inline bruslích

Základní bruslení - jízda vpřed a vzad

Změny směru jízdy

Zastavování a brzdění

Obraty, překládání v jízdě vpřed a vzad

Pohybové hry

Přejezdy

Rozvoj pohybových schopností s využitím inline bruslení

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce

Splnění praktických dovedností: jízda vpřed a jízda vzad mezi kužely

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)