PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz turistiky, her a pobytu v přírodě - OPMN0T119A
Anglický název: The course of Tourism, Games and Outdoor activities
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / 120 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Mgr. Lukáš Teplý
Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0T110A
Je záměnnost pro: OKMN0T119A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)
Předmět je plněn formou pobytového několikadenního kurzu. Je zaměřen na nácvik dovedností a teoretických znalostí z oblasti outdoorových letních aktivit. Změřen je zejména na bezpečnost v přírodním prostředí, hry a cvičení v přírodě, netradiční hry, orientaci v přírodě a základy orientačního běhu, lanové dráhy, cykloturistiku a pěší a vodní turistiku. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Cílem předmětu je seznámit studenty se sporty a aktivitami v přírodě, se zásadami bezpečnosti při outddoorových aktivitách a didaktickými zásadami pro vedení a organizaci těchto aktivit.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Pobytový kurz v délce 5 dní.

Předmět je hodnocen 2 krediry, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Praktická výuka: 40 hodin

Příprava na výuku a samostudium: 20 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

BALÁŠ, J., VOMÁČKO, L., FRAINŠIC, M., ŠAFRÁNEK, J. Multimediální učebnice Turistika a sporty v přírodě. Praha: FTVS, 2013. ISBN: 978-80-87647-13-4. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/turistika/ 

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3308-4   

HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J. Orientační sporty. Praha: Grada, 2005. ISBN: 80-247-1058-7 

HRABINEC, J. a kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3625-2   

KIRCHNER, J. a HNÍZDIL J. Orientační hry nejen do přírody. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 100 s. ISBN 80-247-0798-5. 

MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000, 292 s. ISBN 80-85783-29-0.

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000. ISBN: 978-80-262-0322-3

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014. ISBN: 80-247-1058-7

NEUMAN, J., TURČOVÁ, I. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Falon, 2022. ISBN: 978-8087432-32-7

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L., & VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. ISBN: 80-7178-292-0

ŠAFRÁNEK, J. Cyklistika pro děti a jejich rodiče. Praha: Portál, 2000. ISBN: 80-7178-439-9

TURČOVÁ, I., BARTŮNĚK, D. Vzdělávací a zážitkové programy výchovy v přírodě. Praha: Portál, 2023. ISBN: 978-80-262-2030-5

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Základy orientace a orientační běh - práce s mapou, buzulou, orientační schopnosti

Hry a cvičení v přírodě, lanové dráhy

Netradiční hry - softbal, ringo, lakros atd.

Základní znalosti přírody, ekologie, ekohry

Cykloturistika, ovládání kola, jízda zručnosti, základy bezpečnosti

Pěší a vodní turistika, ovládání plavidla, základy bezpečnosti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (12.01.2024)

Aktivní účast na výuce v plném rozsahu

Prokázání získaných praktických dovedností a teoretických znalostí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK