PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pohybové hry a psychomotorika - OPMN0T109A
Anglický název: Moving games and psychomotricity
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 116 / 116 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPMN0T139A
Je záměnnost pro: OKMN0T109A
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (1) (1).jpg Kateřina Esserová, DiS.
Anotace -
Předmět je zaměřen na využití psychomotoriky a pohybových her pro výuku TV na I. stupni ZŠ. V rámci předmětu studenti získají zásobník pohybových a psychomotorických her, seznámí se se základy organizace a řízení pohybových aktivit. Psychomotorika propojuje pohyb s mentální činností, psychikou dítěte a sociálními aspekty a záměrnými hrami a činnostmi směřuje k ovlivnění dítěte v těchto oblastech. Neopominutelným aspektem předmětu je zaměření na problematiku integrace handicapovaných žáků do výuky TV.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy psychomotoriky a pohybových her.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 2 kredity, časová dotace na studenta odpovídá 60 hodinám.

Přímá výuka: 24 hodin

Příprava na zápočet: 20 hodin

Samostudium: 16 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Literatura

Adamírová, J. (1995). Hravá a zábavná výchova pohybem (základy psychomotoriky). Praha: Unie zdravotní TV ČASPV.

Blahutková, M. (2007). Psychomotorika. Brno: Pedf MU

Blahutková, M., & Koubová, J. (1995). Psychomotorika aneb prožitek z pohybu. Brno: Oddělení inovačních a rozvojových programů CDVU MU Brno

Blahutková, M., Klenková, J., & Zichová, D. (2007). Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: Masarykova univerzita

Blahutková, M., & Pavlínková, Z. (1999). Využití netradičního náčiní v hodinách tělesné výchovy na I. stupni ZŠ. Brno: CDVU MU

Dvořáková, H. (2012). Školáci v pohybu - tělesná výchova v praxi. Praha: Grada

Dvořáková, H., & Michalová, Z. (2004). Využití psychomotoriky ve škole. Praha: PedF UK

Hermová, S. (1994). Psychomotorické hry. Praha: Portál

Kurtz, L.A. (2015). Hry pro rozvoj psychomotoriky pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy. Praha: Portál

Mazal, F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex

Mazal, F. (2007). Hry a hraní pohledem ŠVP. Olomouc: Hanex

Neuman, J. (2001). Dobrodružné hry v tělocvičně. Praha: Portál

Tůma, M., & Tkadlec, J. (2010). Hry s míčem pro děti. Praha: Grada

Szabová, M. (1999). Cvičení pro rozvoj psychomotoriky. Praha: Portál

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
Sylabus

Teorie:

 1. Interpretace pojmu psychomotorika, teoretická východiska psychomotoriky, postavení psychomotoriky v systému vědních disciplín 
 2. Cíl psychomotoriky, hra v psychomotorice, herní zásady psychomotoriky, psychomotorika ve škole, pomůcky
 3. Zaměření psychomotoriky z hlediska tří kompetenčních oblastí: osobní, materiální a sociální  
 4. Zpětná vazba

Cvičení:

 1. Hry zaměřené na poznávání a vnímání vlastního těla i sebe sama 
 2. Hry na zvládání prostoru a orientaci v něm 
 3. Hry na zvládání materiálního okolí 
 4. Hry na záměrné rozvíjení sociálních vztahů 
 5. Hry s obsahem lokomočních cvičení 
 6. Hry s obsahem manipulačních cvičení 
 7. Relaxační techniky
 8. Zpětná vazba 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu
 • Aktivní účast na výuce
 • Zpracování souboru her na zadané téma
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (07.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK