PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tradice českého vzdělávání - OPDQ1P123B
Anglický název: Traditions of Czech Education
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Záměnnost : OD0115003
Je záměnnost pro: OD0115003
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (15.11.2020)
Anotace: Získat porozumění vývojovým tendencím a proměnným školství a výchovy na základě identifikace stěžejních událostí a historických okolností vedoucích k dějinným zvratům v tradicích české školy a výchovy Témata kurzu budou konkretizována ve vztahu k tématům disertační práce přihlášených uchazečů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (15.11.2020)

ČAPKOVÁ, D. Myslitelsko vychovatelský odkaz Jana Komenského. Praha: Academia,

CHLUP, O., KUBÁLEK, J., UHER, J. Pedagogická encyklopedie I.-III. Brno : Novina, 1938-1940.

PATOČKA, J. Filosofické základy Komenského pedagogiky. In Komeniologické studie I. Praha : Oikúmené, 1997, 164-231.

UHER, B. Nové školy v předválečném Československu. Praha: UK, 1971.

UHLÍŘOVÁ, J. Problémy československé školské reformy v meziválečném období I., II. Praha : UK PedF, 2004.

VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech (Příhodovská reforma). Praha: UK PedF, 1996.

VÁŇOVÁ, R. Úsilí československého učitelstva o školskou reformu. Pokusné školy 20. let. Pedagogika,1992, 42, 2, 251-258.

VRÁNA, S. Základy nové školy. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1946.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (15.11.2020)

Výstupem kurzu je ústní zkouška. Ta se uskuteční jako diskuse nad  písemnými tezemi. Teze poukáží na vztah mezi tématem disertace a tradicemi českého vzdělávání(historický kontext). Povinností studenta je odevzdat teze 14 dní před konáním zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (15.11.2020)

·         Kořeny a předpoklady tradice české školy ( J. A. Komenský, česká komeniologie)

·         Důrazy osvícenství, význam racionalismu pro rozvoj výchovného kontextu

·         Význam J.F. Herbarta pro výchovu 19. století a rozvoj paradigma herbartismu

·         Principy a projevy reformního hnutí

·         Meziválečné československé reformní hnutí (legislativa, boj o reformu školy, vztah meziválečné situace na půdě školství a současná školská transformace)

·         Zvraty kontinuity české výchovné tradice (1918, 1939-1945, 1948-1989, 1990)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK