PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybraná témata z psychometrie - OPDQ1P119B
Anglický název: Selected topics in psychometrics
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://www.cs.cas.cz/martinkova/NMST570.html
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D.
Anotace
Předmět představuje hlavní témata z psychometrie a statistické modely používané v analýze znalostních a psychologických testů. Metody jsou demonstrovány na reálných datech např. z maturity, přijímacích a jiných testů. Praktická cvičení využívají volně šiřitelné statistické prostředí R, představen je také další software.
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je představit hlavní témata psychometrie a metody pro analýzu znalostních a psychologických testů.

Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Literatura
Martinková, P., & Hladká, A. (2023). Computational Aspects of Psychometric Methods: With R (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781003054313
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Metody výuky
Přednáška a cvičení.
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Požadavky ke zkoušce
Vypracování zadaných úkolů, odevzdání a obhájení závěrečného projektu.
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Sylabus
  • Úvod do měření ve vzdělávání
  • Tradiční položková analýza
  • Reliabilita a validita
  • Regresní modely pro popis vlastností položek
  • Modely tzv. teorie odpovědi na položku
  • Detekce odlišného fungování položek pro skupiny
  • Počítačové adaptivní testování
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Vstupní požadavky
Předpokládá se znalost základních statistických metod.
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Požadavky k zápisu
Předpokládá se znalost základních statistických metod.
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu
Aktivní účast, vypracování zadaných úkolů, závěrečný projekt - obhajoba v rámci ústní zkoušky.
Poslední úprava: Martinková Patrícia, doc. RNDr., Ph.D. (01.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK