PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář I - OPDQ1P101A
Anglický název: Doctoral seminar I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
prof. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK