PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plavání - OPBT4T114C
Anglický název: Swimming
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 23 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Anotace -
Předmět je určen všem studentům UK. Je zaměřen na zvyšování plavecké kondice (vytrvalosti a síly) a zdokonalování plavecké techniky jednotlivých plaveckých způsobů.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu -

Zvyšování kondiční plavecké zdatnosti a zdokonalování plavecké techniky.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám.

přímá výuka: 24 hodin 

samostudium a zdokonalování: 51 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (17.09.2023)
Literatura

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada Publishing

Čechovská, I., & Miler, T. (eds.) (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum 

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání a dálkového plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

McLeod, I. (2014). Plavání – anatomie. Brno: Press

Richards, R. J.(1996). Coaching Swimming - an introductory manual. Austrálie: Australian Swimming Inc.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Zdokonalování plaveckých dovedností

Odstraňování chyb u jednotlivých plaveckých způsobů

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (17.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce - tolerovaná absence: 3x

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (17.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK