Kurz instruktora školního snowboardingu - OPBT4T112C
Anglický název: School snowboarding instructor course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Předmět umožňuje studentům získat základní licenci v oblasti snowboardingu „Základní kurz školního snowboardingu“ (dříve Instruktor základního školního snowboardingu), která opravňuje učitele vést školní snowboardový kurz. Z tohoto důvodu není předmět určen pro snowboardisty začátečníky! Součástí kurzu je jak teorie snowboardingu (biomechanika, specifika motorického učení, bezpečnost výuky, mazání, údržba a technologie snowboardu), tak praxe zaměřená na techniku a didaktiku jízdy na snowboardu. Po úspěšném zvládnutí teoretického a dovednostního testu student získá licenci „Základní kurz školního snowboardingu“. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu instruktora školního snowboardingu je připravit studenta po teoretické i praktické stránce k získání licence „Základní kurz školního snowboardingu“, která ho opravňuje vést samostatně školní snowboardový kurz.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 50 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin videorozborů 

příprava na zápočet: 25 hodin

samostudium a zdokonalování: 30 hodin

 

Student se účastní 7 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka snowboardingu v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň jízdy na snowboardu. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje se technika jízdy na snowboardu.  

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literatura

Povinná literatura

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Louka, O. (2002). Snowboarding. Ústí n. L.: UJEP, AČS.

Gibbins, J. (1998). Snowboarding. Chomutov: MILENIUM PUBLISHING s.r.o.

 

Doporučená literatura

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Sylabus

Teorie:

 1. Historie snowboardingu (vývoj techniky, slavné osobnosti SNB)
 2. Organizace SNB v ČR
 3. Anatomicko-fyziologické a biomechanické zákonitosti SNB
 4. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky SNB
 5. Bezpečnost, hygiena a první pomoc (zásady pohybu nejen na SNB v horách, Horská služba)
 6. Teorie a didaktika snowboardingu, organizace výcviku
 7. Výzbroj a výstroj, technologie – snowboardové vybavení, mazání a údržba snowboardu

Praxe:

 1. Technika a metodika výuky SNB 
 2. Zdokonalování techniky jízdy na SNB
 3. Hry na sněhu (na SNB i bez SNB)
 4. Zvláštnosti výuky SNB dětí
 5. Organizace závodů pro děti
 6. Metodické výstupy 
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Vstupní požadavky

Kurz instrukror školního snowboardingu není určen pro začátečníky. Předpokládá se zvládnutí základních dovedností na snowboardu. 

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu.

Úspěšné splnění testu z teorie snowboardingu a praktické zkoušky: sesouvání, základní navazovaný oblouk, navazovaný smýkaný oblouk s odlehčením nahoru, carvingový (řezaný) oblouk s odlehčením nahoru, (terénní skok). 


Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)