PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz instruktora lyžování - OPBT4T110C
Anglický název: Skiing instructor course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Anotace -
Předmět umožňuje studentům získat základní licenci v oblasti lyžování „Základní kurz školního lyžování“ (dříve Instruktor základního školního lyžování), která opravňuje učitele vést školní lyžařský kurz. Z tohoto důvodu není předmět určen pro lyžaře začátečníky! Součástí kurzu je jak teorie lyžování (biomechanika, specifika motorického učení, bezpečnost výuky, mazání, údržba a technologie lyží), tak praxe zaměřená na techniku a didaktiku sjíždění a zatáčení na lyžích, běhu na lyžích a na lyžařskou turistiku. Po úspěšném zvládnutí teoretického a dovednostního testu student získá licenci „Základní kurz školního lyžování“. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Cíl předmětu

Cílem kurzu instruktora lyžování je připravit studenta po teoretické i praktické stránce k získání licence „Základní kurz školního lyžování“, která ho opravňuje vést samostatně školní lyžařský kurz.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 50 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin videorozborů 

příprava na zápočet: 25 hodin

samostudium a zdokonalování: 30 hodin

 

Student se účastní 7 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň lyžování  na běžeckých lyžích i sjezdových lyžích. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje se technika běhu na lyžích a sjíždění a zatáčení na lyžích. Před účastí na kurzu je doporučeno prostudovat si povinnou literaturu. 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literatura

Povinná literatura

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: UK FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Praha: Univerzita Karlova, FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Doporučená literatura

Chrástková, M. (2019). Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích a nejen je. Praha: Karolinum. Dostupné na: https://ecuni.publi.cz/?book=958-vybrane-fyzicke-a-psychologicke-aspekty-sportovniho-treninku-pro-mlade-bezce-na-lyzich-a-nejen-je

Brtník, J., & Neuman J. (1999). Zimní na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Chovanec, F. a kol. (1989). Dějiny lyžování. Praha: SPN.

Dvořáková, H., Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Sylabus

Teorie:

 1. Historie lyžování (vývoj techniky, slavné osobnosti lyžování)
 2. Organizace lyžování v ČR
 3. Anatomicko-fyziologické a biomechanické zákonitosti lyžování
 4. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky lyžování
 5. Bezpečnost, hygiena a první pomoc (zásady pohybu nejen na lyžích v horách, Horská služba)
 6. Teorie a didaktika lyžování, organizace lyžařského výcviku
 7. Výzbroj a výstroj, lyžařská technologie – lyžařské vybavení, mazání a údržba lyží

Praxe:

 1. Technika a metodika výuky lyžování na běžeckých a sjezdových lyžích 
 2. Zdokonalování technických dovedností na běžeckých a sjezdových lyžích
 3. Hry na sněhu (na lyžích i bez lyží)
 4. Zvláštnosti výuky lyžování dětí
 5. Organizace závodů pro děti
 6. Metodické výstupy

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Vstupní požadavky

Kurz instruktora lyžování není určen pro začátečníky. Předpokládá se zvládnutí základních lyžařských dovedností na běžeckých i sjezdových lyžích.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu.

Úspěšné splnění testu z teorie lyžování a úspěšné splnění praktické zkoušky z lyžování:

 • Běh na lyžích: střídavý běh dvoudobý, soupažný  běh jednodobý, oboustranné bruslení dvoudobé asymetrické, oboustranné bruslení jednodobé
 • Sjíždění a zatáčení na lyžích: oblouk v pluhu, paralelní oblouk, základní carvingový oblouk, krátký smýkaný oblouk s přibrzděním

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Studijní opory

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15109

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15110

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (19.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK