Plavecká příprava I - OPBT4T105C
Anglický název: Swimming preparation I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 24 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milena Vagaja, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Předmět je zaměřen na kondiční plavání a korekci dříve fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů. Jde o seznámení se zásadami pohybového tréninku ve vodě, zvyšování plavecké zdatnosti, především vytrvalosti a síly prostřednictvím tréninkových metod. Součástí předmětu je také účast na plavecké lize vysokých škol. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je zvyšování plavecké kondice a odstraňování dříve fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám.

přímá výuka: 24 hodin

příprava na zápočet: 30 hodin

samostudium a zdokonalování: 21 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Literatura

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1997). Organizace a rozhodování plaveckých závodů. Praha : Karolinum

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Karolinum

McLeod, I. (2014). Plavání – anatomie. Brno: Press

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Hannula, D. (1995). Coaching swimming successfully. USA: Human kinetics

Maglischo, E.W.(2003). Swimming faster. USA: Human Kinetics

Richards, R.J.(1996). Coaching Swimming - an introductory manual. Austrálie: Australian Swimming Inc

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus
  1. Zásady pohybového tréninku ve vodě
  2. Řízení zatěžování ve vodě
  3. Organizace pohybového tréninku ve vodě
  4. Tréninkové metody
  5. Formy a metody plaveckého tréninku
  6. Tréninkové jednotky aerobního zatížení
  7. Tréninkové jednotky anaerobního zatížení
  8. Pohybový trénink ve vodě a regenerace
  9. Pohybový trénink ve vodě jako rekondice
  10. Odstraňování dříve fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce

Účast na plaveckých soutěžích VŠ

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Studijní opory
https://publi.cz/books/124/index.html?secured=false#04

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1320-version1-14_trenink_mladeho_plavce_na_s.pdf 

web.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/prispevky/sdeleni/5-Pokorna-Jurak.htm
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)