PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz horské a vodní turistiky - OPBT4T066B
Anglický název: Mountain and water tourism course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 40 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
Mgr. Lukáš Teplý
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení se základy techniky a taktiky jízdy na klidné i tekoucí vodě. Pravidla a zásady pro bezpečný pohyb na vodě. První pomoc a záchrana a sebezáchrana na vodě. Příprava vodácké výstroje a výzbroje. Základy tábornických dovedností. Plánování kurzu vodní turistiky. Základní technika pádlování a kormidlování na turistické kanoi a kajaku na klidné i tekoucí vodě. Podmínkou zakončení předmětu je ověření teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti kanoistiky a vodní turistiky. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (08.09.2023)
Deskriptory -

Celková časová zátěž studenta 82,0
Odpovídající množství kreditů 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z

Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 2 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 2 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 30 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (16.06.2023)
Literatura -
  1. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Technika a taktika jízdy na K1. Metodický videoprogram. Praha : UK FTVS, 1998, 27 min.
  2. Kračmar, B., Bílý, M., Novotný, P. Základy kanoistiky. Učební texty pro studující FTVS UK. Praha: UK 1998.
  3. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. Praha: Karolinum, 2000, 110 s.
  4. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Technika jízdy na kajaku. Videopořad FTVS UK. Praha: FTVS UK, 1997, 21 min.
  5. Bílý, M., Kračmar, B. Zápočtové požadavky pro absolventy kanoistických kursů FTVS UK na kanoi dvojic. Videopořad FTVS UK, Praha: FTVS UK, 1991, 11 min.
  6. Bílý, M., Kračmar, B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001.ISBN 80-247-9050-5.
  7. Whitewater Self Defense. Videopořad Performance. Video and Instruction. http://www.performancevideo.com, 65 min.
  8. Bačáková, R., Bílý, M., Novotný, P. Kanoistika. Technika a taktika jízdy na tekoucí vodě. DVD přenosné médium. Praha: FTVS UK, 2014.
Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (16.06.2023)
Sylabus -

 Pravidla a zásady pro bezpečný pohyb na vodě.

První pomoc a záchrana a sebezáchrana na vodě.

Příprava vodácké výstroje a výzbroje.

Základy tábornických dovedností.

Plánování kurzu vodní turistiky.

Základní technika pádlování a kormidlování na turistické kanoi a kajaku na klidné i tekoucí vodě.

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (16.06.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou zakončení předmětu je ověření teoretických znalostí a praktických dovedností z oblasti kanoistiky a vodní turistiky.  


Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (16.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK