PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sportovní lezení na umělé stěně - OPBT4T062B
Anglický název: Sport Climbing on Artificial Wall
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: Bc. Michael Kupilík
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (20.09.2019)
Předmět je zaměřen na specifiku sportovního lezení na umělé stěně, didaktiku nácviku lezení. Zvláštní důraz je kladen na pravidla bezpečnosti. 1. Horolezecké uzly, navazování na lano, teorie a praxe jištění. 2. Základy lezeckého pohybu. 3. Trénink lezecké techniky, důraz na bezpečné jištění a spolupráci lezecké dvojice. 4. Nácvik jištění pomocí různých jistících pomůcek. 5. Jištění prvolezce, zapínání postupového jištění, trénink techniky. 6. Bouldering. Podmínkou udělení zápočtu je znalost teoretických náležitostí sportovního lezení a ověření kvality pohybových dovedností.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Celková časová zátěž studenta 137,0
Odpovídající množství kreditů 5
Přímá výuka
Přednášky: 0
Cvičení: 2
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 30 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 30 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (20.09.2019)

DIEŠKA, I. a kol. Horolezectvo - encklopedie. Bratislava: Šport, 1989.

PROCHÁZKA, V. Základy horolezectví. Praha: Olympia, 1990.

VOMÁČKO, S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách, Praha: Grada,2003.

LOUKA, O., HNÍZDIL, J, KIRCHNER, J. Základy lezení na umělé stěně, Ústí nad Labem: KTV PF UJEP, 2004

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

1.     Horolezecké uzly, navazování na lano, jistící prostředky, teorie a praxe jištění,

2.     Lezení a jištění v lezecké dvojici (s připraveným horním jištěním), bezpečnost při lezení, reakce na povely, spouštění. Základy lezeckého pohybu.

3.     Trénink lezecké techniky, důraz na bezpečné jištění a spolupráci lezecké dvojice

4.     Nácvik jištění pomocí různých jistících pomůcek, lezení s horním jištěním, lezení různě obtížných cest - převisy, málo chytů, malé chyty v kolmé části,

5.     Jištění prvolezce, zapínání postupového jištění, trénink techniky.

6.     Činnosti jednotlivce při pádu prvolezce a druholezce, nácvik jištění prvolezce.

7.     Práce s lanem při jištění prvolezce, lezení s dolním jištěním.

8.     Bouldering

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (08.09.2023)

Docházka, aktivní účast a zvládnutí lezení obtížnosti 4-5.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK