PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika sportu - OPBT4T051A
Anglický název: Didactics of Sports
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 45 / 45 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: PaedDr. Jana Hájková
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (16.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními atributy sportovního tréninku. Mezi podstatná témata patří sport jako multifunkční jev, sportovní výkon a jeho struktura, cíl a složky (kondiční, technická, taktická a psychologická) sportovního tréninku, manipulace se zatížením, zotavení, a to včetně plánování a řízení sportovního tréninku. Další témata vysvětlují problematiku dlouhodobosti sportovního tréninku, tedy specifiku etap sportovního tréninku, což zahrnuje i zvláštnosti tréninku pro různé věkové a výkonnostní kategorie a s tím spojené didaktické aspekty sportovního tréninku. V předmětu budou zmíněny i možnosti včlenění principů sportovního tréninku do školní tělesné výchovy a školního sportu. Ústní ověření.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou sportovního tréninku se zvláštním zřetelem na různé věkové a výkonnostní kategorie.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Celková časová zátěž studenta 106,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Zk

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 25 hodin

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (01.01.2024)

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5

PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, 2004, 198 s, ISBN 80-247-0683-0

JANSA, P. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007. ISBN 80-903280-8-3

JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 9788024640150

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-22118-7

https://www.youtube.com/watch?v=qHMGF2GPdQo&list=PL_nVaQpQvEQKi401zB9jQ1XdC118uV6XF

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

1.      Sport jako společenský jev, ekonomické zabezpečení sportu

2.      Sportovní výkon a jeho struktura

3.      Sportovní trénink - systém, struktura, cíle, úkoly, složky

4.      Kondiční příprava

5.      Technická příprava, didaktické aspekty sportovního tréninku, motorické učení

6.      Taktická příprava

7.      Psychologická příprava

8.      Zatížení, zatěžování - principy, superkompenzace, zotavení a regenerace

9.     Etapy sportovního tréninku

10.   Stavba a řízení sportovního tréninku

11.   Trénovanost, sportovní forma, soutěže

12.   Problematika dopinku

13.   Základy výběru talentů

14.   Sportovní trénink dětí a mládeže

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (15.02.2024)

Aktivní účast 75%.

Písemný test.

Okruhy otázek:

1.     Sport jako společenský jev, ekonomické zabezpečení sportu

2.      Sportovní výkon a jeho struktura

3.      Sportovní trénink - systém, struktura, cíle, úkoly, složky

4.      Kondiční příprava

5.      Technická příprava, didaktické aspekty sportovního tréninku, motorické učení

6.      Taktická příprava

7.      Psychologická příprava

8.      Zatížení, zatěžování - principy, superkompenzace, zotavení a regenerace

9.     Etapy sportovního tréninku

10.   Stavba a řízení sportovního tréninku

11.   Trénovanost, sportovní forma, soutěže

12.   Problematika dopinku

13.   Základy výběru talentů

14.   Sportovní trénink dětí a mládeže

Studijní opory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (16.02.2024)

 

 https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/index.html

https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/index.html

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16095

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK