PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz lyžování II - OPBT4T045A
Anglický název: Skiing course II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 7 [dny]
Počet míst: neurčen / 55 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace -
Kurz lyžování II je zaměřen na výuku techniky, didaktiky a metodiky sjíždění a zatáčení na lyžích a na klasickou techniku běhu. Součástí kurzu je také teorie s lyžařskou tématikou. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Cíl předmětu
Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení techniky a didaktiky sjíždění a zatáčení na lyžích a běhu na lyžích klasickou technikou a dále získání základních teoretických znalostí z oblasti lyžování.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 3 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

přímá výuka: 40 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin videorozborů 

příprava na zápočet: 15 hodin

samostudium a zdokonalování: 20 hodin

 

Student se účastní 7 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku pohybových dovedností na lyžích a smostudiu teorie.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň lyžování  na sjezdových i běžeckých lyžích. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje technika sjíždění a zatáčení a běhu na lyžích. Před účastí na kurzu je doporučeno prostudovat si povinnou literaturu. 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literatura

Povinná literatura:

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: UK FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Praha: Univerzita Karlova, FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Doporučená litertura:

Brtník, J., & Neuman, J. (1999). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Chovanec, F. a kol. (1989). Dějiny lyžování. Praha: SPN.

Chrástková, M. (2019). Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích a nejen je. Praha: Karolinum. Dostupné na: https://ecuni.publi.cz/?book=958-vybrane-fyzicke-a-psychologicke-aspekty-sportovniho-treninku-pro-mlade-bezce-na-lyzich-a-nejen-je

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Sylabus

Teorie:

 1. Technika, metodika a didaktika běhu na lyžích (klasická technika)
 2. Technika, metodika a didaktika sjíždění a zatáčení na lyžích
 3. Lyžařská výzbroj a výstroj, lyžařská technologie – mazání a údržba lyží
 4. Zvlástnosti výuky lyžování dětí a osob se zdravotním postižením
 5. Závodní lyžování - stručný výtah z pravidel
 6. Lyžování ve školní TV

Praxe:

 1. Technika, metodika a didaktika výuky na běžeckých lyžích klasickou technikou 
 2. Technika, metodika a didaktika výuky sjíždění a zatáčení na lyžích
 3. Zdokonalování lyžařských technických dovedností
 4. Metodický výstup
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu
 • Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu
 • Úspěšné splnění testu z teorie lyžování
 • Úspěšné splnění praktických zkoušek ze sjíždění a zatáčení na lyžích (oblouk v pluhu, paralelní oblouk, základní carvingový oblouk, krátký smýkaný oblouk s přibrzděním) a z běhu na lyžích (střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý)
 • Úspěšné splnění metodického výstupu na zadané téma
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Studijní opory

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15110

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (19.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK