PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie tělesných cvičení - OPBT4T031A
Anglický název: Physiology of physical exercises
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 56 / 56 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Prerekvizity : OPBT4T021A
Anotace -
Předmět fyziologie tělesných cvičení (fyziologie tělesné zátěže) se zabývá akutní odezvou organismu na zatížení i dlouhodobými adaptačními procesy jednotlivých systémů lidského organismu (se zvláštním zřetelem na období dětského věku). Uvádí základní informace o funkční a energetické náročnosti různých typů pohybových aktivit a vlivu tělesné výchovy na vývoj lidského organismu. V přednáškách studenti získají teoretické podklady pro pochopení fungování organismu při zátěži tak, aby byli schopni vést hodiny Tv nebo tréninkové jednotky zdárně k vytyčenému cíli. Při praktických seminářích studenti vyzkouší možnosti testování výkonnosti svěřenců (žáků) ve školních podmínkách, odezvu organismu na různé fyzické podněty. Studenti by se měli naučit získané teoretické znalosti uvést do praxe. Písemné zkoušce bude předcházet splnění zápočtových požadavků – prezentování zpracovaného tématu z oblasti fyziologie zátěže.
Poslední úprava: Chrástková Martina, Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu -

Poskytnout studentům znalosti z oboru fyziologie tělesných cvičení (fyziologie tělesné zátěže), které využijí při práci tělovýchovného pedagoga či trenéra dětí a mládeže.

Poslední úprava: Chrástková Martina, Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory -

Celková časová zátěž studenta 110,0
Odpovídající množství kreditů 4
Přidělené kredity 4
Zakončení Z+Zk

Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 1

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin

Poslední úprava: Chrástková Martina, Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Literatura -

Bartůňková, S. & kol. (2013). Fyziologie pohybové zátěže. Praha: Karolinum.

Bartůňková, S. (2007). Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum.

Bernaciková, M., Kapounková, K., Novotný, J. & kol. (2010). Fyziologie sportovních disciplín. Brno: MUNI FSpS. Dostupné na: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/index.html

Červenková, R. & Kolář, P. (2018). Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad

Havlíčková, L. & kol. (2003). Fyziologie tělesné zátěže I. Obecná část. Praha: Karolinum.

Heller, J. & Vodička, P. (2018). Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: Karolinum.

Kolektiv autorů (1997). Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publishing.

Kolář, P. (2021). Posilování stresem – cesta k odolnosti. Praha: Universum.

Poslední úprava: Chrástková Martina, Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Sylabus -

Témata teoretických přednášek:

 1. Úvod do fyziologie zátěže a tělesných cvičení; Pohybový systém a zátěž
 2. Kardiovaskulární a dýchací systém
 3. Metabolismus a energetické krytí výkonu, trávicí systém, výživa ve sportu
 4. Termoregulace a vylučování při zatížení, Endogenní a exogenní vlivy (a jejich vliv na adaptaci na sportovní zatížení)
 5. Pohybová zátěž v ontogenezi (od narození po stáří – věkové zvláštnosti), sexuální zvláštnosti, faktory ovlivňující činnost organismu
 6. Fyziologické principy sportovního tréninku

Témata praktických cvičení:

 1. Úvod do praktických cvičení
 2. Základní funkční svalové testy, korekce základních dysbalancí, předcházení úrazů
 3. Spirometrie, tepová frekvence, W170, fyzické testy
 4. Metabolismus, složení těla, stanovení energetického výdeje
 5. Endogenní a exogenní vlivy (a jejich vliv na adaptaci na sportovní zatížení)
 6. Tréninková / sportovní jednotka
Poslední úprava: Chrástková Martina, Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočtové požadavky: účast na praktické výuce – možná 1 absence, odevzdání seminární práce na zadané téma a její prezentace při hodinách.

Zkouškové požadavky: udělený zápočet + ústní zkouška

Poslední úprava: Chrástková Martina, Mgr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK