PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz sportu a pobytu v přírodě - OPBT4T023A
Anglický název: Course of outdoor sports
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 50 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace -
Předmět je plněn formou pobytového několikadenního kurzu. Je zaměřen na nácvik dovedností a teoretických znalostí z oblasti outdoorových letních aktivit. Změřen je zejména na bezpečnost v přírodním prostředí, hry a cvičení v přírodě, orientační běh, lezení, slaňování, cyklistiku a cykloturistiku. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při podávání záchrany a dopomoci.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (12.01.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámení se sporty v přírodě, se zásadami bezpečnosti při outddoorových aktivitách a didaktickými zásadami pro vedení a organizaci těchto aktivit.

Poslední úprava: Vojtíková Lenka, Mgr., Ph.D. (06.02.2022)
Deskriptory

Pobytový kurz v délce 5 dní.

Předmět je hodnocen 2 krediry, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

Praktická výuka: 40 hodin

Příprava na výuku a samostudium: 20 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (12.01.2024)
Literatura

BALÁŠ, J., VOMÁČKO, L., FRAINŠIC, M., ŠAFRÁNEK, J. Multimediální učebnice Turistika a sporty v přírodě. Praha: FTVS, 2013. ISBN: 978-80-87647-13-4. Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/turistika/ 

DVOŘÁKOVÁ, H., ENGELTHALEROVÁ, Z. A kol. Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3308-4   

HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J. Orientační sporty. Praha: Grada, 2005. ISBN: 80-247-1058-7 

HRABINEC, J. A kol. Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 2017. ISBN 978-80-246-3625-2   

MARTIN, A. J., TURČOVÁ, I., NEUMAN. J. Turistika activities and games, dramaturgy and the Czech outdoor experience. London: Routledge, 2016. ISBN: 9781315768465

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000. ISBN: 978-80-262-0322-3

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014. ISBN: 80-247-1058-7

NEUMAN, J., TURČOVÁ, I. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě. Praha: Falon, 2022. ISBN: 978-8087432-32-7

NEUMAN, J., VOMÁČKO, L., & VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. ISBN: 80-7178-292-0

ŠAFRÁNEK, J. Cyklistika pro děti a jejich rodiče. Praha: Portál, 2000. ISBN: 80-7178-439-9

TURČOVÁ, I., BARTŮNĚK, D. Vzdělávací a zážitkové programy výchovy v přírodě. Praha: Portál, 2023. ISBN: 978-80-262-2030-5

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (12.01.2024)
Sylabus

1.     Úvod do kurzu, program, bezpečnostní předpisy, provozní řád.

2.     Orientace a orientační běh - orientační schopnosti, mapa, buzola, práce s mapou a buzolou,  

3.     Aktivity v přírodě - oblast turistiky a sportů v přírodě, důležité organizace.

4.     Hry v přírodě, cvičení v přírodě, iniciativní hry a lanové překážkové dráhy.

5.     Základní uzly, práce s lanem a informace o jištění a slaňování.

6.     Jednoduchý orientační štafetový závod /O-Ring/ - praxe a vyhodnocení.

7.     Příprava turistické akce - cykloturistika.

8.     Technologie kola, seřízení kola, technika jízdy, předpisy a způsoby komunikace.

9.     Průprava k jízdě na kole, vedení skupiny, cykloturistické túry

10.  Průprava k lezení, základy jištění, práce s lanem.

11.  Cvičení v přírodě a vybrané iniciativní a týmové hry.

12.  Ekohry - příprava a provedení jednoduchých her.

13.  Součástí kurzu je jednodenní cykloturistická akce.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (12.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce v plném rozsahu

Prokázání získaných praktických dovedností a teoretických znalostí

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (12.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK