Kurz lyžování - OPBT4T013A
Anglický název: Skiing course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 50 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz lyžování je zaměřen na výuku techniky, didaktiky a metodiky běhu na lyžích jak klasickou technikou, tak bruslením. Součástí kurzu je také teorie s lyžařskou tématikou. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (27.08.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení techniky a didaktiky běhu na lyžích klasickou technikou i bruslením a získání základních teoretických znalostí z oblasti lyžování.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (27.08.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 4 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

přímá výuka: 30 hodin praxe + 10 hodin teorie + 5 hodin video rozborů 

příprava na klasifikovaný zápočet: 30 hodin

samostudium a zdokonalování: 45 hodin

Student se účastní 5 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku pohybových dovedností na lyžích a samostudiu teorie.

Předpokládá se dobrá vstupní úroveň lyžování  na běžeckých lyžích. Na kurzu neprobíhá výuka začátečníků, vyučuje se didaktika, metodika a zdokonaluje technika běhu. Před účastí na kurzu je doporučeno prostudovat si povinnou literaturu. 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Literatura

Povinná literatura:

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: UK FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Praha: Univerzita Karlova, FTVS. Dostupné na: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Gnad, T. a kol. (2008). Základy teorie lyžování a snowboardingu. Praha: Karolinum.

Doporučená litertura:

Brtník, J., & Neuman, J. (1999). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Chovanec, F. a kol. (1989). Dějiny lyžování. Praha: SPN.

Chrástková, M. (2019). Vybrané fyzické a psychologické aspekty sportovního tréninku pro mladé běžce na lyžích a nejen je. Praha: Karolinum. Dostupné na: https://ecuni.publi.cz/?book=958-vybrane-fyzicke-a-psychologicke-aspekty-sportovniho-treninku-pro-mlade-bezce-na-lyzich-a-nejen-je

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum.

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (27.08.2023)
Sylabus

Teorie:

 1. Historie lyžování
 2. Organizace lyžování v ČR
 3. Technika, metodika a didaktika běhu na lyžích (klasická technika a bruslení)
 4. Bezpečnost na horách a při lyžařském výcviku, hygiena a první pomoc 
 5. Organizace lyžařského výcviku, lyžařská turistika
 6. Lyžařská výzbroj a výstroj, lyžařská technologie – mazání a údržba lyží

Praxe:

 1. Technika, metodika a didaktika výuky na běžeckých lyžích 
 2. Zdokonalování lyžařských technických dovedností
 3. Hry na sněhu (na lyžích i bez lyží)
 4. Zvláštnosti výuky lyžování dětí a organizace závodů pro děti
 5. Organizace a realizace výletu na běžeckých lyžích
 6. Metodický výstup
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (28.08.2023)
Podmínky zakončení předmětu
 • Aktivní účast na kurzu v plném rozsahu
 • Úspěšné splnění testu z teorie lyžování a praktické zkoušky z běhu na lyžích: střídavý běh dvoudobý, soupažný běh jednodobý, oboustranné bruslení dvoudobé asymetrické, oboustranné bruslení jednodobé
 • Úspěšné splnění metodického výstupu na zadané téma
 • Aktivní účast na lyžařském výletu
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (31.08.2023)
Studijní opory

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15109

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (19.10.2023)