PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plavání III - OPBT2T125A
Anglický název: Swimming III
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 1 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Irena Svobodová
Prerekvizity : OPBT2T112A, OPBT2T118A
Záměnnost : OB2320133
Je prerekvizitou pro: OPBT2T134A
Anotace -
Osobní zdokonalování již zvládnutých plaveckých způsobů tj. prsa, kraul, znak a delfín včetně startů a obrátek dle pravidel plavání FINA. Rozšiřování počtu plaveckých dovedností, rozvoj speciálních plaveckých schopností a prohlubování didaktické činnosti - práce ve dvojicích.
Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Cíl předmětu -

Cíl předmětu je osobní zdokonalování již zvládnutých plaveckých způsobů, rozšiřování počtu speciálních plaveckých dovedností, rozvoj plaveckých schopností a prohlubování didaktické činnosti.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Deskriptory -

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Link: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9464

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (21.10.2020)
Literatura -

Hoch, M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983.

Hofer, Z. A kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: UK, 2003.

Čechovská, I., Miler, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2008.

Pravidla plavání a dálkového plavání. Český svaz plaveckých sportů,(aktualizovaná).

Bělková, T. a kol. Plavání. Zdokonalovací plavecká výuka. Metodické texty pro školní a mimoškolní TV a sport 11-15 žáků. Praha: NS Svoboda, 1998 

Svozil, Z. Učební postupy v plavání. Olomouc: UP Olomouc 1997.

Counsilman, J. E. Závodní plavání. Praha: Olympia 1974

Giehr, J., Hahn, M. Plavání. Praha: Kopp, 2000.

Hannula,D. Coaching swimming successfully. 1. vyd. USA: Human kinetics, 1995.

Maglischo,E.W. Swimming faster. 2. vyd. USA: Human Kinetics, 2003

Richards,R., J. Coaching Swimming - an introductory manual. 1. vyd. Austrálie: Australian Swimming Inc., 1996.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Sylabus -

Osobní zdokonalování již zvládnutých plaveckých způsobů tj. prsa, kraul, znak a delfín včetně startů a obrátek dle pravidel plavání FINA. Historie a vývoj plaveckého způsobu motýlek. Rozšiřování počtu plaveckých dovedností, rozvoj speciálních plaveckých schopností a prohlubování didaktické činnosti - práce ve dvojicích. Korekce nejčastějších chyb za pomoci speciálních průpravných a technických cvičení ve vodě i na suchu. Využití teorie tréninku k rozvoji vytrvalostních a silových schopností, průpravná cvičení a hry.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (20.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

- Aktivní účast na výuce 85%
- Praktická zkouška: 100m kraul, 100m prsa, 50m znak, 50m motýlek.
  Plave se dle pravidel plaván , pořadí disciplín bude určeno.
U každé z uvedených disciplín je měřen čas, který je následně převáděn na bodové hodnocení, minimální počet získaných bodů je 12. Každá disciplína musí být splněna minimálně na 1 bod.  

Studenti plavou sami v oddělených drahách a každý student má 2 opravné pokusy pro splnění zápočtu  

 

Cíl a obsah předmětu, stejně jako požadavky na ukončení předmětu, zůstávají i v distanční výuce nezměněné, mění se pouze forma výuky.

Poslední úprava: Svobodová Irena, PaedDr. (30.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK