PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neuropsychologie - OPBP3Q504A
Anglický název: Neuropsychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 45 / 45 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP3B207A, OPBP3Q202A
Anotace
Předmět je zaměřen na získání základních informací a dovedností v klinické neuropsychologii. Studenti a studentky se v předmětu seznámí se základní terminologií, vazbami mezi chováním a činnostmi mozku z pohledu neuropsychologie. Dále ukazuje možnosti a cesty, jak se mohou závěry rozvíjet v klinické praxi i výzkumu. V praktické části se předmět zabývá kognitivním deficitem u vybraných duševních poruch (adiktologie, schizofrenie, deprese, afektivní chování, poruchy příjmu potravy apod.). Formálně bude předmět obsahovat prezentaci poznatků přednáškovou formou, získávání dovedností, práce s vybranými neuropsychologickými testy, kritickou četbu a prezentaci textu článku s problematikou neuropsychologie. Obsahově se zaměří na užitečné poznatky a dovednosti pro různorodou praxi budoucího absolventa psychologie např. v SPC, PPP, případně v klinické praxi. Kurz je rozdělen do 4 tematických bloků: 1. Vymezení neuropsychologie a její vazby na ostatní disciplíny, metodologie, 2. Aktivity a funkce mozku, jejich projevy v behaviorální rovině, 3. Duševní poruchy a jejich neuropsychologické souvislosti, 4. Neuropsychologická doporučení pro psychologickou praxi.
Poslední úprava: Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D. (07.04.2020)
Literatura

PREISS M, KUČEROVÁ H. (ed) Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006. Vybraná kapitola: Základy klinické neuropsychologie, str. 21-118.

BADDELEY A. Vaše paměť. Books, 1998. PREISS M, KUČEROVÁ H (ed). Neuropsychologie v neurologii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly: P. Kulišťák: Model neuropsychologické rehabilitace po úrazech hlavy, str. 331-338.

PREISS M. a KUČEROVÁ H. (ed). Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006. Vybrané kapitoly: M. Preiss: Základy klinické neuropsychologie, str. 21-118, Budoucnost neuropsychologie, str. 363-371.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (23.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška – písemný test. Četba a porozumění anglicky psanému odbornému článku z oblasti neuropsychologie.

Poslední úprava: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (23.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK