PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologická antropologie - OPBP1Q141B
Anglický název: Psychological anthropology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBP1Q102A
Záměnnost : OBPS13207
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)
Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Kurz je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři se kurz věnuje rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Kurz je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři se kurz věnuje rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)
Název předmětu Kulturní modely ve vzdělávání
Garant Mgr. David Doubek, Ph.D.
   
Celková časová zátěž studenta 90,0
Množství kreditů odpovídající časové zátěži 3
Přidělené kredity 3
Zakončení KZ
   
Přímá výuka  
Přednášky: 0
Cvičení: 1
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 65 minut
Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 40 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
   
Rozsah přímé výuky v kombinovaném studiu:  
E-learningový kurz (odkaz):  
   
Metody podpory distančního studia:  
N/A
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)

 

Bittnerová, Dana - Doubek, David a Levínská, Markéta. 2011. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. 978-80-87398-18-0.

D ANDRADE, R. STRAUSS. C. (Eds). Human motives and cultural models. Cambridge : Cambridge Universty Press,1994. ISBN 0-521-423-38-4.

LAKOFF, G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago : University of Chicago Press, 1990. ISBN 0-226-46804-6.

SHORE, B. Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. Oxford : Oxford University Press, 1998. ISBN 0195126629.

Strauss, C. Quinn, N. A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-59409-X.

HOLLAND, D.; QUINN, N. (Eds.). Cultural models of language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. ISBN 0-521-31168-3.

Lindholm, Ch. Culture and Identity. The history, Theory and Practice of Psychological Anthropology. Oxford : Oneworld Publications, 2007. ISBN 978-1-85168-528-8

SOUKUP, V. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

Shweder, R. A., Le Vine, R. A. (Eds.) Culture Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge : Harvard University, 1985. ISBN: 9780521318310.

SCHWARTZ, T. WHITE, G.M. LUTZ, C. (Eds.) New Directions in Psychological Anthropology. Cambridge : Cambridge Universty Press, 1992. ISBN 0-521-42609-X

Sperber, D. Explaining culture: a naturalistic approach. Oxford : Blackwell, 1996. ISBN 0631200444.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)

Předmět je zakočený zkouškou, ve které studenti musí ukázat znalost a porozumění problematice kulturních modelů v rámci probraném během přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)

Cílem předmětu je studenty seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Kurz je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři se kurz věnuje rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů.

 

1. Kulturní modely a kognitivní antropologie. Problém analogického myšlení. Objektivismus x zkušenostní realismus.

2. Teorie prototypů, mysl jako procesor a limity klasické kategorizace. Wittgenstein a Austin.

3. Systematizace pozorování prototypických jevů: dílo Eleanor Roschové.

4. Hierarchie a prototypické jevy - problém bázové úrovně. Roger Brown a Brent Berlin.

5. Bázové kategorie a interakční vlastnosti.

6. Idealizované kognitivní modely jako zdroj prototypových jevů. Jednoduché IKM a svazkové IKM.

7. Metonymické IKM, metonymické zdroje prototypových jevů a radiální struktury.

8. Vybrané typy metonymických modelů: stereotypy, typické příklady, ideály, vzory, generátory, vyčnívající případy.

9. Radiální kategorie a shrnutí IKM.

10. Kulturní modely a individuum, učení a sdílení IKM. Individualita, idiosynkracie a kolektivita.

11. Kulturní modely podle Bradd Shorea - Lingvistické a nelingvistické KM

12. Kulturní modely a kultura. Teorie distribuce kulturních modelů.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Petr Svoboda (27.06.2023)

Případná distanční výuka bude vedena prostřednictvím kurzu v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10546

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK