Prostorová orientace a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením - OPBK2K002C
Anglický název: Orientation and mobility
Zajišťuje: Akademická poradna (41-AP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Prostorová orientace a samostatný pohyb je jedním ze základů kvalitního prožívání života osob se zrakovým postižením. Význam budování schopnosti prostorové orientace a samostatného pohybu nelze tedy vnímat izolovaně jako prostředek k nezávislosti či integraci osob se zrakovým postižením. Stává se základem pro samostatný život, socializaci, začlenění do pracovního procesu, života ve společnosti, možnosti poznávání, realizaci a utváření osobnosti a rozvoji plnohodnotných vztahů. Dále má veliký vliv na psychický stav osob se zrakovým postižením. Kurz si klade za cíl položit základní teoretická východiska a praktické provedení základů rozvoje prostorové orientace a samostatného pohybu.
Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (12.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Výuka je soustředěna do 6 setkání. Vzhledem k interaktivnosti aktivit je možná jen jedna absence. 

Pro zápočet studující odevzdají reflexi do 1 měsíce po ukončení výuky. Kritéria reflexe budou prezentována na úvodním semináři. 

Poslední úprava: Svoboda Petr, Mgr. (12.02.2024)