PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Wellbeing a psychické zdraví dětí - OPBK2K001C
Anglický název: Well-being and mental health of children
Zajišťuje: Akademická poradna (41-AP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (14)
letní:neurčen / neurčen (14)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Mgr. Gabriela Dymešová
Vyučující: Mgr. Gabriela Dymešová
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Anotace
Předmět je zaměřen na otázku psychického zdraví dětí a jejich podpory pro well-being. Probírány budou charakteristiky ve vývoji, osobnosti a socializaci žáků školního věku, ale také problémy a krize, kterými mohou žáci 1. st. ZŠ a 2. stupně ZŠ procházet. Nabízena budou preventivní i intervenční opatření, které může učitel využívat pro podporu psychického zdraví, včetně opatření k podpoře pohody každého žáka. Nebude chybět ani analýza možností, jaké jsou vhodné postupy a formy spolupráci mezi rodiči, učiteli a odborníky při řešení vzniklých obtíží.
Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (25.01.2024)
Sylabus

1. Co je wellbeing, význam wellbeingu pro zdravý vývoj i psychické zdraví dětí, charakteristické znaky ze strany dětí. 

2. Opatření ve vzdělávacím systému v České republiky, která wellbeing podporují, charakteristické znaky ze strany škol i třídních skupin. 

3. Podpůrné prvky well-beingu: proinkluzivní opatření a individualizace výuky, formativní hodnocení, školní poradenské služby, podpora učitelů. 

4. Aktivity ve prostěch well-beingu ve třídách. 

5. Aktivity ve prospěch well-beingu jednotlivců (žáci, učitelé). 

6. Závěrečný reflektivní seminář. 

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (25.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Výuka je soustředěna do 6 setkání. Vzhledem k interaktivnosti aktivit je možná jen jedna absence. 

Pro zápočet studující odevzdají reflexi do 1 měsíce po ukončení výuky. Kritéria reflexe budou prezentována na úvodním semináři. 

Poslední úprava: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (25.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK