PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická a sociální psychologie - OPB03Q306A
Anglický název: Pedagogical and Social Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 25 / 25 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPB03S403A
Je záměnnost pro: OKB03Q306A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (10.09.2022)
Předmět představuje základní témata pedagogické a sociální psychologie, která jsou relevantní pro prostředí mateřských škol a předškolní výchovu. Studující se seznamují s tématy prostřednictvím klíčových teorií a předních výzkumů, ale také prostřednictvím prakticky zaměřených úkolů, jejichž cílem je aplikovat psychologické poznatky do praxe.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (29.01.2020)
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada, 2007.
KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana; PUPALA, Branislav (ed.). Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, 2001.
MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Portál, 2013.
PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002.
ŠTECH, Stanislav. Profese učitele. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie (139–144). Praha: Univerzita Karlova, 2010.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Karolinum Press, 2012.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (10.09.2022)

Předmět je tvořen následujícími tématy, kterým se věnují jednotlivá setkání:
1. Pedagogická a sociální psychologie - teoretické zdroje, předmět, metody.
2. Učení v předškolním věku, jeho determinanty a průběh, typy učení.
3. Učební a poznávací styly, zábrany v učení.
4. Motivace, typy motivace.
5. Role žáka, školní připravenost a školní zdatnost, rizikové faktory
6. Sociokulturní zázemí dítěte jako významný fenomén školní práce.
6. Rodina jako systém, výchovné styly, vztah rodiny a školy.
7. Sociální vnímání, učitelské představy o dětech, laické chyby v percepci.
8. Pedagogická komunikace, zásady efektivní komunikace.
9. Třída jako sociální skupina, jedinec a/versus skupina, vedení skupiny.
10. Učitel a učitelství - nároky profese.
11. Subjektivní učitelské teorie, postoje, stereotypy a předsudky.
12. Vztahy v mateřské škole, vztahy učitel/ka-dítě, učitel/ka-rodič, učitel/ka-učitel/ka.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (10.09.2022)

Kurz je zakončen na základě:

- aktivní účasti

- tří průběžných úkolů

- závěrečného písemného testu

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (26.01.2020)

Odkaz na kurz v Moodle je: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8645 (heslo pro hosta je akreditaceUMS2020).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK