PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie člověka - ONUZ12108
Anglický název: Philosophy of Man
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PRET
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Filosofie o člověku uvádí studenty do problematiky základních paradigmat vymezení člověka v metafyzickém myšlení ? pojetí člověka jako animal rationale, imago Dei a ego cogito. Novověký člověk sobě rozumí jako biosociální bytosti, jako bytosti společenské, věřící, mravní, kulturní. Obsah určení: homo faber, homo ludens, homo educandus a homo educans, homo viator, ens amans. Novověké pojetí člověka jako bytosti rozumějící. Jak si můžeme porozumět jako lidé patřící k jiným kulturám, generacím, vycházejícím z jiné tradice? Setkání nebo střet diskurzů ? hermeneutická a strukturalistická řešení.
Poslední úprava: HAUSER/PEDF.CUNI.CZ (20.12.2011)
Literatura

Pelcová, N.: Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha, ISV 2001.

Tresmontant, C.: Bible a antická tradice. Praha, Vyšehrad 1998.

Freud, S.: Totem a tabu. Vtip. O člověku a kultuře.

Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů, Smutné tropy, Mýtus a význam, Rasa a dějiny.

Foucault, M.: Dějiny šílenství. Praha 1993.

Scheler, M.: Místo člověka v kosmu. Ordo amoris, O studu, Můj filosofický pohled na svět.

Bergson, H.: Smích, Čas a svoboda.

Fink, E.: Hra jako symbol světa. Oáza štěstí.

Levinas, E.: Existence a ten, který existuje.

Poslední úprava: HAUSER/PEDF.CUNI.CZ (20.12.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK