PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika VV s praxí – pro zaměření TV, HV, DV, cizí jazyk - OKMN0V203B
Anglický název: Practical course of Art education didactics
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Vyučující: MgA. Michaela Kuříková
Záměnnost : OPMN0V207B
Je korekvizitou pro: OKMN0TV, OKMN0DV, OKMN0HV
Je neslučitelnost pro: OKMN0V237B, OKMN0V238B, OKMN0V239B, OKMN0V240B, OKMN0V229B, OKMN0V233B, OKMN0V232B, OKMN0V231B, OKMN0V226B, OKMN0V227B, OKMN0V224B, OKMN0V225B, OKMN0V230B, OKMN0V236B, OKMN0V228B, OKMN0V234B, OKMN0V235B
Je prerekvizitou pro: OKMN0N242B, OKMN0H210B, OKMN0H212B, OKMN0H213B, OKMN0H216B, OKMN0H217B, OKMN0H220B, OKMN0H222B, OKMN0H223B, OKMN0N241B, OKMN0N243B, OKMN0N244B, OKMN0N245B, OKMN0N246B, OKMN0N247B, OKMN0N248B, OKMN0N249B, OKMN0N250B, OKMN0N251B, OKMN0N252B, OKMN0N253B, OKMN0N254B, OKMN0N255B, OKMN0T267B, OKMN0T268B, OKMN0T269B, OKMN0T270B, OKMN0T271B, OKMN0T272B, OKMN0T265B, OKMN0T260B, OKMN0T261B, OKMN0T262B, OKMN0T263B, OKMN0T264B, OKMN0T266B, OKMN0T256B, OKMN0T257B, OKMN0T258B, OKMN0T259B, OKMN0H208B, OKMN0H207B, OKMN0H206B, OKMN0H205B, OKMN0H209B, OKMN0H211B, OKMN0H214B, OKMN0H215B, OKMN0H218B, OKMN0H219B, OKMN0H221B
Je záměnnost pro: OPMN0V207B
Anotace -
Předmět Didaktika Vv je určen studentům, kteří se ve studiu nezaměřují na výtvarnou výchovu. V návaznosti na kurikulární dokumenty vede k hledání průniků výtvarné výchovy s jinými předměty, jejichž obsahem jsou kulturní vzdělávání a umělecká tvorba. Podporuje i takovou podobu interdisciplinarity, kde umělecké zkoumání předmětů a jevů doplňuje vědecké poznání. Ukazuje studentům možnosti zapojení vizuální kultury do obsahu výtvarné výchovy a možnosti zpřístupňování umění. V návaznosti na předmět Výtvarné transformace učí studenty, jak transformovat vlastní umělecké zkušenosti a poznatky do učiva výtvarné výchovy, jako základ výtvarných úkolů. V návaznosti na praxi ve školách učí studenty didakticky analyzovat výtvarné činnosti a reflektovat je s cílem plánovat i realizovat vlastní pedagogické výstupy. Předmět představuje současné trendy v didaktice výtvarné výchovy a dostupné materiály pro výtvarnou výchovu – učebnice, pracovní listy a sešity i odbornou literaturu.
Poslední úprava: Fišerová Zuzana, Mgr., Ph.D. (21.11.2019)
Deskriptory

Přímá výuka

Přednášky: 4h

Cvičení: 4h

 

Nepřímá výuka

Reflexe praxe: 12h

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 1h

Samostudium literatury (za semestr): 13h

Práce se studijními materiály (za semestr): 13h

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 13h

Příprava reflektivního deníku:13h

Poslední úprava: Kuříková Michaela, MgA. (25.09.2023)
Literatura -

FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní a muzejní edukace 1: vlastní cestou k umění:

vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v roce 2011. Praha: PedF UK 2012

FULKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. Výtvarná výchova pro 6. a 7. roč. ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Fortuna 1997

KITZBERGEROVÁ. L. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: PedF UK 2014. elektronický text

TŘEŠTÍK, M. Umění vnímat umění. Praha: Gasset 2011

 

CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha Aventinum 1992, 1997

FIŠER Z., HAVLÍK V., HORÁČEK, R. Slovem, akcí, obrazem. Brno: MU 2010

HORÁK, O., FRANTA, J. Proč obrazy nepotřebují názvy? Praha: Labyrint 2014

KESNER, L. Muzeum umění v digitálním věku. Praha: Argo a NG 2000

ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah 1997

SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál 1999

PODLIPSKÝ, R., VANČÁT, J., UHL SKŘIVANOVÁ, V., ZIKMUNDOVÁ, V. a kol. Tvořivost ve výtvarné výchově.

Plzeň: ZU 2017

TOMKOVÁ, A. Práce s žákovským portfoliem v primární škole. In Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha:

Verlag Dashofer 2005 

Poslední úprava: Fišerová Zuzana, Mgr., Ph.D. (21.11.2019)
Požadavky ke zkoušce -

účast na přednáškách

odevzdání reflektivního deníku (zahrnující průběžné úkoly ze seminářů)

Poslední úprava: Kuříková Michaela, MgA. (13.09.2023)
Sylabus
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK