PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika atletiky - OKMN0T261B
Anglický název: Didactics of Atletics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Neslučitelnost : OKMN0T201B
Prerekvizity : OKMN0H202B, OKMN0N204B, OKMN0V203B
Záměnnost : OPMN0T338B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)
Samostatné výstupy studentů při nácviku vybraných atletických dovedností, skladba vyučovací jednotky s atletickým zaměřením, pravidla atletiky a praktická organizace atletické soutěže.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Syntetizovat dovednosti a znalosti získané během výuky atletiky.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2022)

Přímá výuka 12 hodin

Dovednostní příprava 15 hodin

Samostudium 10 hodin

Příprava na zápočet 10 hodin

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Dostál,E., Velebil,V. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

Kaplan,A. Bartůněk,D. Neuman,J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2003.

Válková,H. Atletika je i hra. Olomouc: Hanex, 1992.

Vindušková,J. Kaplan,A., Metelková,T. Atletika. Praha: Svoboda, 1998.

Časopis Tělesná výchova a sport mládeže.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Uplatnění didaktických stylů, řešení didaktických situací, atletika v přírodě, jednotlivé atletické disciplíny z hlediska vhodných metodických přístupů, využití pohybových atletických her.

Vedení vyučovací jednotky tělesné výchovy s atletickou náplní.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Rotková (30.04.2019)

Aktivní účast na cvičení. Vedení vyučovací jednotky s atletickým zaměřením dle předem daného tématu. Aktivní účast na rozhodování vybrané atletické soutěže.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK