PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kurz plavecké dovednosti a záchrany tonoucího - OKMN0T110A
Anglický název: Swimming skills and rescue drowning course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0T110A
Je prerekvizitou pro: OKMN0T119A, OKMN0T139A
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení základních plaveckých dovedností, na nácvik základů techniky a didaktiky plaveckých způsobů prsa, znak a kraul, včetně startovního skoku a plaveckých obrátek, a záchranu tonoucího a dopomoc unavenému plavci. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu
Cílem předmětu je osvojení si základních plaveckých dovedností a nácvik techniky a didaktiky jednotlivých plaveckých způsobů, a osvojení si dovedností a schopností pro záchranu tonoucích.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 1 kreditem, celková časová zátěž studenta odpovídá 30 hodinám.

Přímá výuka: 12 hodin

Příprava na klasifikovaný zápočet: 8 hodin

Samostudium a zdokonalování: 10 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literatura

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada Publishing

Čechovská, I., & MILER, T. (eds.) (2019).Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum 

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada Publishing

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany. Plavecká příprava v záchraně tonoucích. Praha: Esprit

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Univerzita Karlova

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Karger, P., & Kaufman, Z. (1999). Záchranář – první pomoc. Praha: VZS ČČK

Miler, T. a kol. (2007). Záchranář. Bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK

Pokorná, J. (2007). Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád. 73, 5, s. 19-22

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Hygienické zásady a bezpečnost při výuce plavání

Základní plavecké dovednosti

Nácvik techniky plaveckých způsobů - prsa, znak, kraul, startovního skoku a plaveckých obrátek

Korekce fixovaných chyb u jednotlivých plaveckých způsobů

Plavání pod vodou

Technika plaveckých způsobů při záchraně tonoucích - kraul, prsa

Způsoby dopomoci unavenému plavci

Technika skoků do neznámé vody

Nácvik záchranné akce - skok do neznámé vody, přiblížení, kontakt, uchopení, narovnání a tažení tonoucího

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce

Splnění plaveckých dovedností:

  • uplavat souvisle 100 m jedním plaveckým způsobem, včetně startovního skoku a plaveckých obrátek, podle pravidel plavání
  • plavání pod vodou po odrazu od stěny se zanořením
  • základní plavecké dovednosti (dýchání, splývání, vznášení, šlapání vody po dobu 5 s)

Muži

 

 

Ženy

 

Plav. dovednost

Známka

Čas / výkon

Známka

Čas /  výkon

100 m

1

1:50,0

1

2:02,0

 

2

2:00,0

2

2:12,0

 

3

2:10,0

3

2:32,0

Plavání pod vodou

1

min. 25 m

1

min. 20 m

 

2

min. 17 m

2

min. 14 m

 

3

min. 12 m

3

min. 10 m

 Známka za klasifikovaný zápočet je tvořena souhrnnou známkou za všechny plavecké dovednosti.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Studijní opory

Technika plaveckých způsobů:

https://www.youtube.com/watch?v=_UVEVY7sz8E

https://www.youtube.com/watch?v=fuURmiekLq8

https://www.youtube.com/watch?v=cGXqQtqUubs

https://www.youtube.com/watch?v=cB_C31IiV5M

Záchrana tonoucího:

 https://www.youtube.com/watch?v=6B9aYqxrPl4

https://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/bazen/tonouci.php

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK