PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika 1. stupně ZŠ II - OKMN0N132A
Anglický název: Didactics of Primary School II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 18 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0N122A
Záměnnost : OPMN0N132A
Je prerekvizitou pro: OKMN0N143A
Anotace -
Cílem předmětu je vést studenty k porozumění klíčovým didaktickým znalostem v oblasti výukových metod a strategií, hodnocení ve výuce a řízení třídy. Předmět usiluje o to, aby studenti dokázali používat didaktické znalosti v učitelské praxi, rozvíjí učitelské kompetence v souladu s Kompetenčním rámcem studenta a studentky učitelství. Vede k aktivní práci s pedagogicko-psychologickým portfoliem během studia. Navazuje na témata otevřená v Didaktice 1. stupně ZŠ I a na praktické zkušenosti z plánování, realizace a reflexe vyučovacích činností v Učitelském praktiku II. V rámci plnění tohoto předmětu je možné zpracovat si tyto úkoly do Pedagogicko-psychologického portfolia k SZZ z pedagogiky: Metody a organizační formy výuky Hodnocení procesů a výsledků učení
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Cíl předmětu
Cílem předmětu je vést studenty k porozumění klíčovým didaktickým znalostem v oblasti výukových metod a strategií, hodnocení ve výuce a řízení třídy. Předmět usiluje o to, aby studenti dokázali používat didaktické znalosti v učitelské praxi, rozvíjí učitelské kompetence v souladu s Kompetenčním rámcem studenta a studentky učitelství. Vede k aktivní práci s pedagogicko-psychologickým portfoliem během studia. Navazuje na témata otevřená v Didaktice 1. stupně ZŠ I a na praktické zkušenosti z plánování, realizace a reflexe vyučovacích činností v Učitelském praktiku II.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Deskriptory

Studijní zátěž:
přímá výuka:  18 hodin
samostudium:  52 hodin
portfoliové úkoly: 30 hodin
příprava na zkoušku: 25 hodin

 

 

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Literatura

STARÁ, J., ZEMANOVÁ, B. Obecná didaktika - Učební metody a strategie. https://cuni.futurebooks.cz/detail-knihy/139-obecna-didaktika-iii-vyukove-metody-strategie

Starý, K., Chvál, M., Laufková, V. a kol. Hodnocení pro učení (dostupné zde:
https://cuni.futurebooks.cz/book-access-password/hodnoceni-pro-uceni
heslo: hodnoceni)

WILDOVÁ, Radka - POCHE KARGEROVÁ, Jana - KRČMÁŘOVÁ, Tereza...et al. Obecná didaktika II. - Řízení třídy. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 100 s. ISBN 978-80-7603-246-0.

STARÝ, K, LAUFKOVÁ, V. a kol.  Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

Stará, J. Jak předcházet rušivému chování ve třídě a jak jej řešit. In: Starý, Karel a kol.: Pedagogika ve škole. Praha: Portál, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7367-511-0, str. 117–128.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání písemné zkoušky. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Písemně zpracuje a) osnovu pojednání o tomto okruhu na max půl strany A4 (jak by koncipoval své ústní pojednání o tomto okruhu) s použitím klíčových slov daných příslušnými okruhy k SZZ z pedagogiky (ty nebude mít u zkoušy k dispozici) a s odkazem na alespoň 1 zdroj odborné literatury. Dále vypracuje k vylosovanému okruhu odpovědi na  konkrétní otázky, které mu zadá examinátor a budou vycházet z daného okruhu vymezeného klíčovými slovy.

Písemná zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných). Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů Didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Sylabus -

Podmínky ukončení předmětu. Portfolio k SZZ z pedagogiky.

Řízení třídy.

Interaktivní přímá výuka celé třídy.

Konstruktivismus. Induktivní a deduktivní postup. Přehled výukových metod.

Kooperativní učení se a výuka. Badatelsky orientovaná výuka. Projektová výuka.

Hodnocení

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Splnění potrfoliových úkolů v daném termínu (nejpozději 2 týdny po posledním semináři) a v požadované kvalitě. Pozdní odevzdání a nižší kvalita může ovlivnit celkovou známku ze zkoušky.

Vykonání písemné zkoušky. Student losuje jeden z okruhů: 1. Řešení rušivého chování, 2. Cíle vzdělávání, 3. Obsah vzdělávání, 4. Hodnocení procesu a výsledků učení, 5. Výukové metody a strategie, 6. Výuková komunikace. Písemně zpracuje a) osnovu pojednání o tomto okruhu na max půl strany A4 (jak by koncipoval své ústní pojednání o tomto okruhu) s použitím klíčových slov daných příslušnými okruhy k SZZ z pedagogiky (ty nebude mít u zkoušy k dispozici) a s odkazem na alespoň 1 zdroj odborné literatury. Dále vypracuje k vylosovanému okruhu odpovědi na  konkrétní otázky, které mu zadá examinátor a budou vycházet z daného okruhu vymezeného klíčovými slovy.

Písemná zkouška bude vypsána ve třech termínech (včetně opravných). Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání portfoliových úkolů v dostatečné kvalitě. Více termínů nebude.  Zkouška bude zjišťovat znalosti prezentované na přednáškách, v seminářích a v rámci povinné literatury z předmětů Didaktika 1. stupně ZŠ I a II.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (05.02.2024)
Studijní opory
  • Podpora výuky je umístěna v Moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15833
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK